Wat is het doel van mijn leven?

“Wat is de reden van mijn bestaan? Waarom leef ik? Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven?” Belangrijke vragen die veel mensen zichzelf stellen. Misschien stel jij die vraag nu ook aan jezelf, omdat je gepassioneerd bent om God voor 100% te dienen en heb je het idee dat je meer (of iets anders) moet doen met je leven. Of misschien ga je door een moeilijke tijd en vraag je je af wat het leven voor zin heeft en of je wel een doel hebt. Of je hebt juist veel succes in je leven, maar je ervaart nog steeds een leegte, die niet gevuld wordt door nog meer succes. Wat je situatie ook is: God heeft je gemaakt voor een uniek en speciaal doel.

 

Een doel voor jou

In Jeremia 1:5 staat: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd” (HSV). Je bent geboren mét een doel en vóór een doel in een eeuwig plan. God zag jou al, voordat de bevruchting plaatsvond. Of je dus op een gelukkige of ongelukkige manier, op een geplande of ongeplande manier, verwekt bent: God zag jou! Het feit dat je geboren bent, is het bewijs dat je door God gewenst bent. Dat betekent dat God een speciaal en uniek doel met jouw leven heeft. Je bent apart gezet (geheiligd) voor een speciaal doel, voor een speciaal moment. Jij past in deze tijd!

 

Je bent gemaakt voor een permanent doel

Wat je ook hebt meegemaakt in je leven of wat je ook gedaan hebt: jouw doel is onveranderlijk. Je verleden, je zonden, je omstandigheden, je successen, je tegenslagen kunnen jouw doel niet veranderen.

 

Je komt alleen tot je doel in de juiste omgeving

De situatie waarin je leeft en werkt kan vol met duisternis zijn. God heeft jou gemaakt om in die duisternis een licht te zijn. Niet om een licht in het licht te zijn, al vinden we dat vaak comfortabeler. Je bent gemaakt om juist in de wereld om je heen een verschil te maken met jouw unieke persoonlijkheid.

 

Je schittert als je leeft waarvoor je bent gemaakt 

Als je iets gebruikt voor een doel, waarvoor het niet gemaakt is, gaat het kapot. Datzelfde geldt voor ons. Probeer niet iemand te zijn of te worden wat je niet bent. Je gaat alleen floreren en schitteren als je leeft voor het doel, waarvoor de Vader je heeft gemaakt. Het is zonde als jij het doel mist, waarvoor je geboren bent. Zonde ís het missen van je doel. Het afwijzen, en daardoor missen van het eeuwige leven, het grootste doel waarvoor jij gemaakt bent, is zonde. Je bent gemaakt om eeuwig te leven. Sta daarom op in het unieke en speciale doel waarvoor jij gemaakt bent!

Heb jij levens- of geloofsvragen en wil je op zoek naar antwoorden? Check dan eens onze Alpha cursus.

Gerelateerde blogs

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd