De Cappuccino Christen

Er is cappuccino en er is cappuccino. Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. Zo zijn wij bedoeld om een cappuccino christen te zijn: iemand bij wie Christus en mens volledig één zijn, waarbij andere mensen een heerlijke blend, een perfecte mix ervaren van God en mens in geest, ziel en lichaam. Hoe klink en smaak jij? Zoeken mensen jou graag op? 

Wat voor christen ben jij?

In deze context kun je vier soorten christen onderscheiden:
(lees voor hij ook zij)

 1. Twijfelende christen: deze christen leeft vóór het kruis. Hij twijfelt of hij een kind van God is, blijft vergeving vragen en hoopt dat God hem accepteert.
 2. Vleselijke christen: deze christen cirkelt om het kruis heen, maar blijft vóór het graf. Hij twijfelt niet aan zijn redding, maar leeft en denkt net als de wereld. Hij ziet zichzelf als zondaar, vergelijkt zich met de wet en blijft ook steeds vergeving vragen. 
 3. Geestelijke christen: deze christen leeft ná Pasen, maar vóór Pinksteren. Hij begrijpt dat hij is gestorven en opgestaan, dat hij vrij is van wet en veroordeling en hij is altijd in de kerk te vinden. Maar hij heeft nog nooit iemand tot geloof gebracht, heeft geen effect in de wereld en heeft God nog nooit door hem heen zien werken als hij voor iemand bidt.
 4. Gezalfde christen: deze christen leeft ná Pinksteren. De Heilige Geest rust op hem en de kracht van God is op zijn leven. Hij leeft als een volwassen kind van God en (ver-)oordeelt niet, maar leeft om mensen te redden, te verlossen, in hun kracht te zetten en leven te geven. Deze cappuccino christen kenmerkt zich door blijdschap.

Gezalfd

Jezus is gezalfd met de Heilige Geest en met kracht (Handelingen 10:38) en Hij doopt met de Heilige Geest en met vuur. Die doop is gebaseerd op ons geloof in Jezus: dat Hij is gestorven, begraven en opgestaan en de enige echte tempel is binnengegaan in de hemel. De Heilige Geest is gekomen om Jezus te verhogen. Hij is er om ons te bekrachtigen om te kunnen zijn als Jezus op deze aarde. Om net als Jezus rond te gaan, ‘goeddoende’, tot zegen voor je gezin, je bedrijf, de maatschappij. God is met ons en wij zijn gezalfd om werken van de duisternis verbreken, zieken te genezen en gevangenen vrij te zetten (Jesaja 61). 

Gerelateerde blogs

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe

Ik ben niet wie ik wil zijn

Het overkomt ons allemaal wel eens: je reageert in een situatie op een manier anders dan je had gewild en achteraf baal je van je eigen reactie en heb je spijt.

Peter Paauwe

Het seizoen voor jouw droom

Voor alles is een seizoen: een tijd die ergens voor apart is gezet. God, de Schepper van de tijd, staat Zelf buiten de tijd.

Peter Paauwe

Blijf op de hoogte


  Waar
  Levens
  Worden
  Vernieuwd