Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Jezus leert dat, als we een huis binnengaan, het eerste wat we brengen is: shalom, vrede. Om die vrede te kunnen brengen, is het belangrijk dat je zelf deze vrede kent. Dat begint bij een vernieuwde geest.

“Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” Filippenzen 4:7 (NBV)

Je bent heilig

In Ezechiël 36:26 lezen we dat God ons een nieuw hart geeft en een nieuwe geest. Dat zit niet aan de buitenkant. Alles wat je aan de buitenkant probeert te veranderen, is religie, gebaseerd op regels en vormen, die van jou een religieuze christen maken zonder kracht. Maar God geeft je Zijn hart en Zijn Geest in je binnenste, in je diepste kern. Als we leven vanuit die kern, zal het leven om ons heen beginnen te veranderen. Zijn Geest en onze geest versmelten op zo’n manier, dat je het onderscheid niet meer ziet. Daarom kunnen we zeggen dat we heiligen zijn. Omdat Hij Zijn hart en Zijn Geest binnen in ons heeft geplaatst. 

 

Gods vrede in ons

Hoe komt de vrede van God in je leven? Door te leven vanuit de wetenschap dat je opnieuw geboren bent, met een nieuw hart en een nieuwe Geest. Je weet dat je een kind van de allerhoogste God bent. Richt van daaruit je leven in. Je hoeft niets meer te dóen om een goed mens te zijn. Je zult nog wel eens struikelen, maar dat is niet wat je wilt. Gods hart begint door te dringen in alle facetten van je leven en dan ga je Zijn vrede ervaren. Gods vrede gaat alle verstand te boven (Filippenzen 4:7). Gods vrede is niet te bevatten en niet te beredeneren. Je kunt het alleen ervaren. Zelfs midden in de storm. Deze vrede zal ook je hart en gedachten bewaren in Christus Jezus (Filippenzen 4:7), zoals een wachter op de poort van je leven, die alles wat geen vrede brengt, buiten de stad van je leven houdt. 

Vrede kun je alleen ervaren als het van binnen naar buiten komt, wat begint met een vernieuwde geest. Veel mensen kijken van buiten naar binnen. We zien iemand die alles heeft en denken dat dat geluk brengt. Maar je hebt geen idee wat erachter schuilt als je verder naar binnen kijkt. Hoe sterk zijn zijn relaties, misschien worstelt hij met lichamelijke of mentale gezondheid, ervaart hij een doel in zijn leven? Alles begint bij je geest. Zonder vrede in je geest, heb je geen doel. Jouw doel is om de Vredevorst te kennen, te eren en te dienen. 

 

Gods kracht in jou

Op het moment dat je geest opnieuw geboren wordt, kan die alles in je leven aanraken. Vanuit die geest begint de vrede van God te heersen in je ziel, lichaam, relaties en financiën. Daarbij is het belangrijk dat je het besluit neemt om alle gebieden in je leven te laten aanraken door de Geest van God. Door niet te leven van buiten naar binnen maar andersom. Als je dat gaat doen, ga je God dienen in je geest, je ziel, je lichaam, je relaties en je bezit.

Je kunt het zien als een hand die je op je borst zet, met je duim op je borst en je pink naar buiten. Je duim is je geest, die alle andere vingers kan aanraken: de wijsvinger van je ziel, de middelvinger van je lichaam, de ringvinger van je relaties en de pink van je financiën. Als God niet alleen je geest aanraakt, maar ook je ziel, je lichaam, je relaties en je bezit, dan maak je een vuist in je leven die slagkracht heeft. Dat is dan niet je eigen kracht, maar Gods kracht in jou.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd