Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Aarde

Aarde gaat over het plan van God. In Genesis lezen we hoe God de hemel en de aarde maakte. De eerste mens werd ‘Adam’ genoemd, een hebreeuws woord voor ‘grond’. God gaf de aarde om te bewerken en onderhouden. Om als mens te blijven leven moeten we geconnect blijven met de aarde. Op dezelfde manier kan God uit de grond van je verleden iets moois maken. Ook je fouten en falen kunnen worden als mest, wat iets moois voortbrengt, tot zegen voor anderen. Wat er ook is gebeurd: er is niets op deze aarde wat de hemel niet kan herstellen.

Wind

Wind gaat over de adem van God. Bij de schepping van de mens was het Gods adem dat leven in de mens blies (Genesis 2:7). Later vergelijkt Jezus de Heilige Geest met wind. Word je door de Geest geboren, dan ontvang je nieuw leven, een nieuwe ‘adem’. De Heilige Geest is niet zichtbaar, maar net als de wind, wel krachtig aanwezig.

De wind markeert ook vaak een seizoen van verandering. Er kan tegenwind in je leven zijn, maar God kan elke pijn en moeite omdraaien en die tot zegen maken voor anderen. In welke storm je je ook bevindt: God is in het midden van het leven.

Vuur

Vuur gaat over de aanwezigheid van God. Een mooi voorbeeld daarvan is hoe God het volk Israël door de woestijn leidde, niet alleen met een wolkkolom, maar ook met een vuurkolom: een teken van Zijn aanwezigheid. Mozes is iemand die door God werd geroepen vanuit het vuur van een brandende braamstruik.

Ook Gods Woord is iets wat ons van binnen in vuur en vlam zet, het zet ons in beweging. In Lukas 24:32 lezen we hoe de Emmaüsgangers ervoeren hoe hun ‘hart brandende’ was toen ze onderweg waren met Jezus, toen Hij de Schrift besprak. Gods Woord geeft passie en een doel. Het laat zien waarvoor je bent geroepen. En als je door God geroepen bent, dan ben je daarvoor gemaakt.

In de eerste plaats roept God ons om Zijn kind te zijn en om die uitnodiging namens Hem aan iedereen uit te delen. Daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. De bijbel beschrijft in Handelingen hoe de Heilige Geest wordt uitgestort met tongen van vuur. De Heilige Geest is bij ons om kracht te geven om Gods plan te vervullen op de hele aarde.

Aarde, wind en vuur

God heeft ons uit de aarde gemaakt, gevuld met Zijn levensadem (wind) en gedoopt met Zijn vuur. Daarmee hebben wij kracht ontvangen om het koninkrijk van de duisternis tegen te gaan door genezing, wonderen, vrijheid te brengen. Om woorden te spreken van geloof, hoop, vrede, moed, leven… in een wereld die reikhalzend uitkijkt naar het openbaar worden van de kinderen van God.

Gerelateerde blogs

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd