Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Storm

Toen op 18 februari 2022 de storm Eunice over Nederland raasde, werd code oranje afgegeven. Het leek mee te vallen, tot er een paar dakpannen van het dak van het huis wegwaaiden. Op dat moment kunnen er allerlei gedachten door je hoofd schieten. Zo kwamen er ook verschillende reacties boven toen Jezus en Zijn discipelen in een storm terecht kwamen.

Nadat Jezus de hele dag mensen had onderwezen, ging Hij met Zijn discipelen met een boot het meer op. In Markus 4 lezen we hoe er een stormwind opstak, die zo’n storm veroorzaakte, dat de boot al volliep met water. De discipelen waren ervaren vissers, dus zij waren misschien niet zo snel onder de indruk. Maar de storm en de golven wezen op een serieus gevaar. Dan gaan de discipelen naar Jezus, Die lag te slapen en zelfs niet wakker werd van het geschud van de boot. Zij vroegen Hem of Hij zich er niet ‘bekommerde dat zij vergaan’ (Markus 4:38). 

Stil

Wat doet Jezus op dat moment? Hij wordt niet boos op Zijn discipelen en gaat geen discussie aan. Hij laat Zich niet overweldigen en schiet niet in de paniekstand. Hij helpt niet snel met hozen. Nee, Hij kent zijn autoriteit en komt in beweging. Hij staat op, doet Zijn mond open en spreekt tot de storm: “Zwijg wees stil”. Vervolgens gaat de wind liggen en het wordt volkomen stil. Niet alleen de wind en de storm zijn stil, maar ook de discipelen kunnen geen woord uitbrengen.

Jezus verbreekt de stilte met

“Waarom bent u zo angstig, hebt u dan geen geloof?”

(Markus 4:40, HSV) 

 

Iedereen is wel eens bang en kan zich overweldigd voelen. Er staat niet voor niets zo vaak in de bijbel: ‘Wees niet bang’. Dat betekent niet dat je nooit bang bent. Het betekent dat je in elke situatie je ogen, je geloof, niet richt op de storm, maar op Jezus. De aanwezigheid van Jezus zorgt ervoor dat we anders naar situaties kijken.

Wat trek je aan vandaag?

De duivel wil dat je in dit soort situaties van jezelf en je gevoel de maatstaf maakt en hij weet dat we kwetsbaar zijn in de storm. Maar Gods Woord is de maatstaf. Wees daarom niet bang en bekleed je met Hem. In Hem ben je schoongewassen. Net zoals je een kind niet opnieuw de vuile kleren van gisteren aandoet, wil God niet dat wij onze oude, stinkende kleren van ‘gisteren’ weer aandoen. Onze oude kleren aandoen houdt in dat we ons weer een zondaar voelen en terugkruipen in onze oude vertrouwde denkpatronen. Bekleed je met Jezus Christus en richt je ogen op Hem. Hij is met je.

 

Wil je weten hoe je je bekleedt met Jezus Christus? Check dan ook deze preek over het leven met de Heilige Geest.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd