DoorBrekers Privacy Statement

Als DoorBrekers willen we zorgvuldig omgaan met jouw privacy en daarom zullen we informatie over jou op een zo veilig mogelijke manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen. Verder kun je hier lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
● Voor- en achternaam;
● Adres, postcode en woonplaats;
● Telefoonnummer;
● E-mailadres;
● Geboortedatum;
● Geslacht;
● Burgerlijke staat en gezinssamenstelling;
● Betaalgegevens (wanneer je een bedrag overmaakt naar DoorBrekers of aangeeft dat je financieel betrokken wilt zijn);
● Gegevens die verbonden zijn aan jouw betrokkenheid binnen DoorBrekers (bijvoorbeeld wanneer je jezelf of anderen uit je huishouden aanmeldt voor een event, cursus, Connect, Team, Dopen, Check-In, e.d.).

 

2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Allereerst om jou, op eigen verzoek, te kunnen informeren over DoorBrekers. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor het versturen van mailings en het bijhouden van een administratie met betrekking tot de betrokkenheid van bezoekers van DoorBrekers. Ook worden persoonsgegevens verwerkt om meetings en evenementen te kunnen organiseren. Tot slot komt een deel van onze verwerkingen voort uit een wettelijke verplichting.

 

3. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.

 

4. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij verwerken, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

5. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage in en het wijzigen, verwijderen en overdragen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van, de verwerking van jouw persoonsgegevens. Toestemming voor de verwerking hiervan kun je altijd intrekken. Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kun je daarvoor een verzoek versturen naar info@doorbrekers.nl of via de contactpagina op de DoorBrekers-website. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Maken wij (gebruik van) foto’s en beeldmateriaal?

Bij al onze diensten, meetings en evenementen kunnen foto’s en video-opnames worden gemaakt voor PR-doeleinden, zowel online als offline. DoorBrekers is en blijft eigenaar van deze beelden. Uiteraard heb je wel het recht om een foto of video te laten verwijderen wanneer jij en/of je kind(eren) ongewenst herkenbaar in beeld zijn. Als je van dat recht gebruik wilt maken, kun je daarvoor een verzoek sturen naar info@doorbrekers.nl of via de contactpagina op de DoorBrekers-website.

 

7. Gebruiken wij cookies?

Op onze website worden cookies gebruikt om onze website beter te laten functioneren en voor de doeleinden als omschreven in dit Privacy Statement. Ons cookiebeleid vind je hier.

 

8. Hoe zit het met externe links op de site van DoorBrekers?

Onze website bevat soms verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van DoorBrekers liggen. Buiten ons domein geldt het privacyreglement van de betreffende website voor het omgaan met jouw persoonsgegevens en daarvoor is DoorBrekers niet verantwoordelijk.

 

9. Worden jouw persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij we hiervoor jouw toestemming hebben gekregen of als wij wettelijk verplicht zijn om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Tot slot

Zijn er vragen die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@doorbrekers.nl of gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze website.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen worden altijd bekendgemaakt op onze website.

 

Versie februari 2023

Waar
Levens
Worden
Vernieuwd