Wij zijn
DoorBrekers,
een moderne
kerk met een
passie voor Jezus
en voor mensen.

Ons doel is mensen helpen connecten met Jezus, door de kerk, door worship en door relaties. Want daar zien we hoe levens worden vernieuwd. Je bent van harte welkom!

WAT WE VOOR
ONS ZIEN.

Ons fundament is Jezus.

Hij leert ons om God de Vader lief te hebben boven alles en de mensen om ons heen als onszelf. Dit is ons hoogste doel. We zijn gepassioneerd over het bouwen van Gods Koninkrijk. In onze huizen, wijken, dorpen, steden, regio’s, ons land en ver daar buiten. We dromen van gemeenten waar het gonst van mensen die God zeven dagen in de week gepassioneerd dienen. Dit doen we op basis van een woord van God: Hij gaat als de DoorBreker voor ons uit (Micha 2:12-13).

“Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden van de weide. Het zal er gonzen van de mensen. De doorbreker trekt voor hen op; zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt voor hen uit, en de HERE aan hun spits.”

Micha 2:12-13 (NBG51)

Onze
Visie

Ons fundament

Onze relatie met God is gebaseerd op het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. Wij zijn in Hem verzegeld door de Heilige Geest.

Ons hoogste doel

Jezus Christus leert ons om God de Vader lief te hebben boven alles en alle mensen om ons heen als onszelf. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Zonder de liefde zijn we niets. Het is ons allerhoogste doel.

Onze grootste passie

Onze passie is dat het koninkrijk van God doorbreekt door de kracht van de Heilige Geest in het leven van elke persoon, ieder gezin, elke familie, elk dorp, elke stad, elk land, elk continent en uiteindelijk wereldwijd. Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dat gunnen we iedereen. Daarom willen wij wereldwijd betrokken zijn bij het stichten van nieuwe gemeenten.

Onze droom

Wij dromen van een gemeente waarin het gonst van mensen die God zeven dagen in de week gepassioneerd dienen. Een gemeente waar jong en oud met groot plezier en in alle vrijheid de ruimte krijgen hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor God.

We bouwen de gemeente op een woord van God

“Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden van de weide. Het zal er gonzen van de mensen. De DoorBreker trekt voor hen op; zij Breken Door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun Koning trekt voor hen uit, en de HERE aan hun spits.” (Micha 2:12-13, NBG51)

Waar levens
worden
vernieuwd

Jezus is gekomen om ons leven te geven in al zijn volheid (Johannes 10:10). Daarom geloven we dat we levens vernieuwd zullen zien door de kracht van God wanneer mensen Jezus persoonlijk leren kennen.

Onze waarden

We zijn familie

God houdt van iedereen. Elke persoon is waardevol voor Hem. En we zijn allemaal Zijn kinderen. Dat inspireert ons om net zoveel van anderen te houden als van onszelf. Daarom is vergeven belangrijker dan gelijk hebben. En waarderen we relaties boven posities, structuren en talent.

We dienen

God heeft ons allemaal uniek gemaakt. Daarom kunnen we niet zonder elkaar. Onze verschillende gaven en talenten hebben we om in te zetten voor anderen. Door samen te werken komen ze optimaal tot ontplooiing en zal de kerk steeds meer van Gods veelkleurigheid weerspiegelen.

We zijn gul en gastvrij

Gods wereld draait niet om Hemzelf. Hij gaf ons het beste wat Hij had. Wij kiezen ervoor om dat voorbeeld te volgen. Dat doen we door gul te zijn met ons geld, met onze energie en met onze tijd. En door ons hart en onze handen te openen voor mensen binnen én buiten de kerk.

We zijn een wereldkerk

God houdt van deze wereld. Daarom staan we er midden in. Met onze woorden, sfeer en muziek bouwen we een kerkcultuur die excellent, begrijpelijk en van deze tijd is. Zonder dat we concessies doen aan de inhoud van de boodschap. Omdat God van mensen houdt en het beste met ze voorheeft, zijn we betrokken bij de samenleving en stichten we nieuwe gemeentes.

We geloven dat alles mogelijk is

God is onbeperkt en almachtig. Hij is in staat meer te doen dan wij kunnen hopen, dromen, bidden of beseffen. Hij staat boven elke uitdaging, elk probleem en elke situatie. Wat er ook gebeurt in ons leven, we geloven dat met God alle dingen mogelijk zijn. Hij is voor ons – zelfs als we niet alles begrijpen – en laat ons nooit in de steek.

Leiderschap

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van DoorBrekers is in handen van het leadteam, bestaande uit Peter & Ilona Paauwe, Jordy Kroon, Maarten Haagen en Arnoud Paauwe. Samen sturen ze een breed team aan van staff, campusleiders en vrijwilligers, waarmee invulling wordt gegeven aan praktische en geestelijke taken binnen de gemeente. De campusleiders sturen de lokale teams en vrijwilligers aan.

Bestuur

DoorBrekers heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële en materiële zaken van de gemeente. Dit bestuur bestaat uit Peter Paauwe (voorzitter), Wiebbe Bonsink (penningmeester) en Wilco Oskam (secretaris). Het bestuur ontvangt geen honorarium en declareert geen onkosten. Wanneer dat gewenst is, laat het bestuur zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de gemeente.

Adviesraad

De adviesraad denkt met het leadteam en het bestuur mee bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen. De adviesraad bestaat uit pastor Paul de Jong, pastor Jeffrey Rachmat, Scott Wilson en apostel Edgar Holder. Deze ervaren pastors en leiders zijn al langere tijd betrokken bij DoorBrekers. Wanneer dat nodig is, legt het bestuur verantwoording af aan de adviesraad.

Wat we
belangrijk
vinden

DoorBrekers is een familie, waarbij relaties belangrijk zijn.

Binnen DoorBrekers draagt iedereen een steentje bij op zijn of haar manier. Iedereen is uniek en we vinden het belangrijk dat iedereen tot bloei komt in datgene waar hij of zij goed in is. Meebouwen kan op verschillende manieren, maar iedereen is gul in tijd, energie en middelen om een kerk te bouwen die excellent, begrijpelijk en van deze tijd is.

Word betrokken

Historie

DoorBrekers is op 24 april 2005 opgericht door Peter en Ilona Paauwe. Zij begonnen DoorBrekers in een schoolgebouw in Barneveld. De eerste bijeenkomst werd bezocht door 40 volwassenen en 40 kinderen. Op dit moment telt DoorBrekers ruim 2.000 mensen  die DoorBrekers als hun thuis beschouwen en daarnaast ruim 3.000 mensen die met enige regelmaat DoorBrekers bezoeken.

24 April 2005
Oprichting van DoorBrekers

Oprichting van DoorBrekers door Peter en Ilona Paauwe. De diensten worden gehouden in een schoolgebouw in Barneveld (PTC).

2007
Verhuizing naar Veluwehal

DoorBrekers verhuist naar de Veluwehal in Barneveld.

Oktober 2011
Launch DoorBrekers Amersfoort

DoorBrekers start een tweede campus in Amersfoort met diensten in theater De Flint in Amersfoort.

Oktober 2013
Launch DoorBrekers Zeeland en Zwolle

DoorBrekers breidt uit met nog twee locaties: Zeeland en Zwolle. Zeeland komt samen in de Zeelandhallen in Goes en Zwolle in een zaal van het PEC-stadion.

Oktober 2014
Verhuizing DoorBrekers Zwolle

DoorBrekers Zwolle verhuist naar de theaterzaal van Landstede in Zwolle.

Januari 2016
Verhuizing DoorBrekers Amersfoort

DoorBrekers Amersfoort verhuist naar de Chapel in Amersfoort (kapel van het Eemklooster).

December 2016
Bouw Midden Nederland Hallen

DoorBrekers Barneveld en Office verhuizen naar de Midden Nederland Hallen in Barneveld: het resultaat van gezamenlijk geloof, investeren en bouwen.

Oktober 2017
Launch DoorBrekers Drechtsteden

DoorBrekers start een vijfde campus in Drechtsteden met diensten in Landvast in Alblasserdam.

December 2018
Verhuizing DoorBrekers Amersfoort

DoorBrekers Amersfoort verhuist naar de Eenhoorn in Amersfoort.

Oktober 2019
Launch DoorBrekers Amsterdam

Launch van DoorBrekers Amsterdam met diensten in de Amsterdome in Amsterdam.

September 2021
Verhuizing DoorBrekers Amsterdam

DoorBrekers Amsterdam gaat verder met diensten in theater Kriterion in Amsterdam.

September 2021
Verhuizing DoorBrekers Zwolle

DoorBrekers Zwolle verhuist naar de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Oktober 2021
Start DoorBrekers Midden Nederland

DoorBrekers Amersfoort en DoorBrekers Barneveld gaan verder als één gezamenlijke campus: DoorBrekers Midden Nederland, met diensten in de Midden Nederland Hallen.

December 2021
Verhuizing DoorBrekers Amsterdam

DoorBrekers Amsterdam verhuist naar MSpace in Amstelveen.

Januari 2023
Nieuw auditorium DoorBrekers Zeeland

DoorBrekers Zeeland krijgt met een verbouwing in de Zeelandhallen een nieuw auditorium.

Maart 2023
Twee diensten in Midden Nederland

DoorBrekers Midden Nederland gaat van één dienst (10.30 uur) naar twee diensten (9.30 en 11.30 uur).

Augustus 2023
Verhuizing DoorBrekers Amsterdam

DoorBrekers Amsterdam verhuist naar Het Parool theater in Amsterdam.

Waar
Levens
Worden
Vernieuwd