ANBI

Juridisch gezien is DoorBrekers een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘Christengemeente Doorbrekers’ en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:

Christengemeente DoorBrekers
RSIN: 817735999
Telefoon: +31 (0)342 435 954
E-mail: info@DoorBrekers.nl
Adres: Thorbeckelaan 123D, 3771 ED Barneveld

Doelstelling
Het doel van de gemeente is ten eerste om God de Vader lief te hebben boven alles en alle mensen om ons heen als onszelf. Daarnaast dat het Koninkrijk van God doorbreekt in het leven van elke persoon; het samenbrengen van mensen die God zeven dagen in de week gepassioneerd willen dienen; en ruimte geven aan jong en oud om met groot plezier en in alle vrijheid hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Deze doelstelling is uitgewerkt in de visie en de waarden van de gemeente.

Bestuur
Meer informatie over het bestuur en de dagelijkse leiding van DoorBrekers vind je hier.

Waar
Levens
Worden
Vernieuwd