Vrij van religie en zonde

In de zomer zoeken veel mensen het vakantiegevoel: we zijn vrij van verwachtingen, verstoringen en verplichtingen. En de magische woorden om vrij te blijven, zijn: ‘Dan kan ik niet, dan ben ik op vakantie’. Dit vakantiegevoel kun je vergelijken met het vrijgemaakt zijn van religie en zonde.

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven. Religie daarentegen legt je regels op. Dat komt niet van God. Hij geeft geen opgelegde verplichtingen. Net zoals alcoholvrije drankjes vrij zijn van alcohol, zo zijn wij zondevrij, dus vrij van zonde.

 

De kracht van je woorden

In Johannes 8:36 lezen we dat we zijn vrijgemaakt om werkelijk vrij te zijn. Daarom zeggen we ‘nee’ tegen verstoringen en ‘nee’ tegen de zonde en religie. Wij onderschatten vaak de kracht van onze woorden. Het evangelie ís de kracht van God, dat moet gesproken worden. Spreek en verklaar het daarom met je eigen woorden.

Volgens Efeze 2:1-3 (HSV) wáren wij dood en werkte de ‘aanvoerder van de macht in de lucht’ in ons toen we nog niet gered waren. Maar nu we vrijgemaakt zijn: laat je niet de wil en gedachten opleggen van iemand anders dan Jezus. Voor ieder die Gods Zoon heeft aangenomen, is er géén veroordeling, geen straf, geen dood, maar eeuwig leven! Hiervoor is één ding nodig: belijd en spreek ‘ik kies voor Jezus’. Jouw woorden hebben kracht: er gaat autoriteit van uit.

 

Waarvan heeft Jezus ons vrijgemaakt?

Loskomen van religie is net zo lastig als van loskomen van zonde. Het is dezelfde geest. Het vraagt om het loslaten van ingesleten gedachtenpatronen. Dat doe je door steeds het Woord te herhalen, net zolang tot je denken is vernieuwd. Proclameer Gods woorden over je leven om te zien wat je wilt hebben.

Daarbij wordt de doop door onderdompeling zo onderschat. Met de doop leg je je oude kleren af: de raggen van schuld, schaamte en dood. Daarvoor in de plaats wordt je bekleed met het uniform van Jezus Christus: van genade en van leven. Ook hier ligt de autoriteit in jouw woorden: ‘Ik kies voor Jezus’.

 

Je bent vrij

Er is een zwaartekracht van zonde en dood. Maar als je gelooft, hoef je niet te leven onder de macht van de zonde, maar kun je vrij zijn van de zonde. Niet de wet bepaalt je leven, de Geest bepaalt je leven. Belijd daarom niet wat je ziet of wat je beleeft, maar wat je gelooft. Gods woorden zijn Geest en leven.

In veel kerken begint men de dienst met de Tien Geboden. Daarmee richt je je ogen op de wet en dat is religie. Het eerste wat we moeten horen is: je bent vergeven, je bent vrijgemaakt! Kolossenzen 2:20-23 leert ons dat we moeten stoppen met regeltjes over allerlei principes: je bent immers vrijgemaakt van religie en zonde. Je bent vrij!

Wil je meer weten over wat het betekent om vrij te zijn van religie en zonde, check dan onze gratis Basics-cursus die dit heel goed uitlegt.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd