Vrede in je lichaam

Een nieuwe schepping

In de blog ‘Vrede in je geest‘ en ‘Vrede in je ziel‘ wordt de metafoor van de hand geschetst, waarbij de duim staat voor de geest en de wijsvinger voor de ziel. In deze metafoor staat de derde vinger (middelvinger) voor het lichaam. Ons lichaam is het eerste wat je ziet en weerspiegelt wie we van binnen zijn: onze ziel en onze attitude (trots, boos, respect, angst, aanbidding). Vaak beoordelen we mensen op de buitenkant. Maar als we van binnen naar buiten kijken, laten we ons niet leiden door iemands uiterlijk of gedrag. 

In 2 Korinthe 5:15-17 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is. Het kan zijn dat iemands ziel nog niet op orde is. Maar de Bijbel zegt dat het oude voorbij is en dat alles nieuw is geworden. Wij zijn er om mensen te helpen op alle terreinen door te breken. Als iemands ziel op orde komt, komt de rest ook op orde.

 

“Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.”

Romeinen 12:1 (Het Boek)

 

Baas in eigen tent

Je lichaam is een koning met een sterke wil. Je lichaam heeft een stem en die staat soms dwars op wat jij wilt. In Romeinen 7:22-24 beschrijft Paulus hoe hij wil doen wat God wil, maar dat hij in zijn lichaam een andere wet ziet, die iets anders doet dan hij wil. Je lichaam wil de baas zijn. Het is aan jou om je lichaam op te voeden. 

Ben jij baas in eigen tent? Ga eens een week niet roken, geen social media, geen alcohol, geen seks, geen sport. Wat gebeurt er als jij je lichaam vertelt dat jij de baas bent en niet meer geeft wat ‘ie wil? Je kunt het vergelijken met een hond, waarbij je af en toe de lijn moet aantrekken. Als je je lichaam wilt beheersen, moet je af en toe de lijn aantrekken en je lichaam zal zich moeten aanpassen. En als je lichaam zwijgt, wordt alles stil en kun je Gods stem horen.

Je lichaam is er om God te dienen, om jou te dienen en anderen. Niet om je lichaam zijn gang te laten gaan. 1 Korinthe 6:12 zegt: “ik zal me door niets laten knechten” (NBG51). Als je ergens niet een week van af kan blijven, ben je niet vrij. 

 

Jij bent Gods tempel

Soms moet je je lichaam opnieuw aan God toewijden. Jij bent Gods tempel (1 Korinthe 6:19). Je bent duur gekocht, je lichaam is niet van jou. Die is vóór iemand: God. Een tempel is een plaats die aan God is gewijd, waar je Hem aanbidt en ontmoet. De bestemming op je leven is een exclusieve tempel te zijn voor Hem. Hoe doe je dat?

  • Heilig je lichaam door je te laten dopen door onderdompeling. Laat je reinigen met water en dopen met vuur. Zo wordt jouw lichaam, Gods tempel, gewijd en in gebruik genomen (Hebreeën 10:22). 
  • Aanbid God met je lichaam. Je tempel is exclusief bedoeld voor aanbidding. Je lichaam wil God niet aanbidden. Maar de Bijbel zegt: bid met opgeheven handen, kniel voor Hem neer. Aanbidding blijkt uit onze lichaamshouding. Laat je barrières los en geef je lichaam als een levend offer: dat is echte aanbidding (Romeinen 12:1). Zeg tegen je lichaam: “Ik ben de baas in huis. Of je het leuk vindt of niet: jij gaat God aanbidden, we gaan een weekje vasten”.

Als je lichaam gaat veranderen, gaat er veel meer veranderen. Als je wilt dat de wereld God ziet, gaat dat eerst door je lichaam. Aanbid Hem!

Gerelateerde blogs

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd