Blogs

Uitgelichte blog

Hoe bid je met kinderen?

Jezus wil onze Vriend zijn en verlangt ernaar om een vriendschap met ons te hebben. Maar hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen hierin helpen? Is praten met God hetzelfde... Lees meer

Recente blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je relaties

Of het nou gaat om een liefdesrelatie, vriendschappen, relaties in de kerk of op je werk: relaties werken alleen als het dienende relaties zijn.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

Geestelijke wapens

We leven in een tijd waarin een gezonde levensstijl belangrijk is. We willen sterke, gezonde mensen zijn, die er goed uitzien.

Arjen Paauwe

Eén moment kan alles veranderen

Aan de hand van het leven van Paulus kun je zien hoe één moment alles kan veranderen.

Ilona Paauwe

The Word of the Lord

Zondag 26 juni 2022 deelde Emma Stark profetische woorden voor het komende seizoen: voor Nederland, voor de kerk in Nederland en voor DoorBrekers specifiek.

Emma Stark

Er is maar één echte kerk

Soms zie je door de veelheid aan kerken door de bomen het bos niet meer. Maar het bos wordt gevormd door een eenheid van verschillende bomen.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Leven met de Heilige Geest

Weet jij wat het betekent om te leven met de Heilige Geest? Lees in deze blog hoe je dat kunt doen.

Jordy Kroon

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe

De kracht van een moeders geloof

In het geloof van een moeder schuilt enorm veel kracht, die doorgaat in generaties  (2 Timotheüs 1:3-5).

Ilona Paauwe

Grondbeginselen van de parallelle werelden

De natuurlijke en de geestelijke wereld hebben verschillende grondbeginselen. Zo is in de Joodse maatschappij de Sabbat bijvoorbeeld een grondbeginsel. 

Peter Paauwe

Je tweede leven in de parallelle wereld

We leven in een fysieke, zichtbare wereld, die voortkomt uit een geestelijke, onzichtbare wereld. Zo hebben we ook twee levens in ons lichaam…

Peter Paauwe

Pasen in parallelle werelden

Deze wereld komt voort uit een onzichtbare, parallelle wereld. Maar de werkelijke wereld is de wereld die we niet zien.

Peter Paauwe

De kracht van nu

God moedigt ons aan voor een nu-geloof. Dat betekent dus niet bezig zijn met het verleden, niet met de toekomst, maar met dit moment.

Ilona Paauwe

De prioriteit van elke gelovige

Geplant zijn in de kerk (het Huis) zorgt ervoor dat je niet alleen bloeit in het Huis, maar ook op andere gebieden van je leven. 

Peter van Dijk

God geniet van geloof

God geniet van geloof. Daarom worden we aangemoedigd ons geloof te activeren, wanneer we aangevallen worden door bijvoorbeeld ziekte.

Peter Paauwe

Geroepen om te zijn

In de bijbel lezen we de opdracht van Jezus: “ga uit in de hele wereld” (Mattheüs 28:19). Die opdracht kan nogal overweldigend voelen.

Jordy Kroon

Toeval bestaat niet (Ruth deel 2)

In het lied ‘The Blessing’ zingen we over Gods gunst voor generaties. Misschien had jij voorouders die bekend stonden als biddende, geestvervulde mensen.

Ilona Paauwe

Onze Vader wil dat iedereen gezond is

Onze hemelse Vader wil dat iedereen gezond is en genezing ontvangt. Dat we in ontvangst nemen wat Hij ons al gegeven heeft: volkomen genezing.

Peter Paauwe

Voor God is niets onmogelijk (Ruth deel 1)

De bijbel spreekt over olie als beeld van de Heilige Geest, van genezing en heling. God wil die olie over ons uitstorten vandaag.

Ilona Paauwe

Blijf niet hangen in je vorige seizoen

Als tegen je gezegd wordt dat je rouwperiode voorbij is, wil dat niet zeggen dat dat gelijk anders voelt of dat alles er opeens rooskleurig uitziet.

Peter van Dijk

De prioriteit van liefde

Als je denkt aan het woord ‘liefde’, waar denk je dan aan? Als je het woordenboek moet geloven, is liefde een ‘warme genegenheid’…

De prioriteit van het Woord

Jezus verkondigde iets revolutionairs toen Hij zei dat het koninkrijk van God binnenin ons is. 

Jordy Kroon

Gods prioriteit

Wij leven in het Koninkrijk van God: het koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

Arjen Paauwe

Drie persoonlijke prioriteiten

Als wij Jezus erkennen als onze Koning, zijn wij zonen en dochters van de Almachtige. Dat betekent dat we leven in het Koninkrijk van God en heersen als koningen.

Peter Paauwe

Ik ben niet wie ik wil zijn

Het overkomt ons allemaal wel eens: je reageert in een situatie op een manier anders dan je had gewild en achteraf baal je van je eigen reactie en heb je spijt.

Peter Paauwe

Geloof óver angst

Onze God laat zien dat we geloof kunnen hebben óver angst als we ons richten op Hem. Hij is een Vader, Die je wil helpen op jouw bestemming te komen.

Ilona Paauwe

Het prijskaartje van jouw droom

Een droom is geweldig. Het geeft energie en een doel. Maar elke persoonlijke droom heeft ook een persoonlijke prijs.

Peter Paauwe

Het seizoen voor jouw droom

Voor alles is een seizoen: een tijd die ergens voor apart is gezet. God, de Schepper van de tijd, staat Zelf buiten de tijd.

Peter Paauwe

Gods doel en jouw droom

Hoe weet je wat Gods doel is voor je leven en hoe verhoudt zich dat tot jouw droom? Veel mensen hebben een beeld bij ‘Gods doel’…

Peter Paauwe

Jouw design bepaalt het doel van je leven

Wij zijn gemaakt om een licht te zijn. Jouw licht trekt mensen aan en laat daar doorheen God de Vader zien.

Peter Paauwe

Wat is het doel van mijn leven?

“Wat is de reden van mijn bestaan? Waarom leef ik? Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven?” Belangrijke vragen die veel mensen zichzelf stellen.

Peter Paauwe

Heiden of priester

Vóór het kruis zijn wij als een rups, onderhevig aan de zwaartekracht van de zonde. We worden beperkt door het denken en leven van de oude mens.

Peter Paauwe

Gestempeld door het kruis of gestempeld door mensen

Jouw leven heeft een bestemming. Jij bent bestemd voor grootheid. God heeft jou geroepen om andere mensen aan te raken door wie jij bent.

Ilona Paauwe

Gevormd door het kruis of gevormd door de

Vanaf het begin van de schepping zijn we bestemd om aan het beeld van Jezus gelijk te zijn.

Peter Paauwe

Bij het kruis of door het kruis?

Romeinen 8:19 beschrijft hoe het hele universum op zijn tenen staat, vol verlangen naar de onthulling van Gods glorieuze zonen en dochters…

Peter Paauwe

Bidden in de Geest

We zijn in een voortdurende geestelijke oorlog, waarin de vijand ons probeert te misleiden.

Peter Paauwe

Houd je roeping voor ogen

Houd altijd je roeping voor ogen. God heeft je niet geroepen voor de woestijn en niet om slaaf te zijn.

Peter Paauwe

Het gebed van geloof

Wanneer je Jezus in je leven toelaat, is je leven nooit saai. Bij Hem zijn er geen grenzen in wat er mogelijk is en hoeveel Hij kan en wil geven.

Peter Paauwe

De ander helpen: een staat van doorbreken

In de geschiedenis van Jozua lezen we hoe God hem bevestigt in zijn rol als nieuwe leider van het volk Israël.

Peter Paauwe

Dankbaarheid: een staat van kracht

Je leven bestaat uit een aaneenschakeling van gewoonten die al vanaf jongs af aan in ons leven geprogrammeerd zijn. Goede en slechte gewoonten.

Peter Paauwe

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken.

Peter Paauwe in: 'De Cappuccino Christen' Lees blog

Categorieën

Wie is God?
Dopen
Geloof
Gezondheid
Leiderschap
Relaties
Identiteit
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd