Vrede in je ziel

 

In de blog ‘vrede in je geest’ kun je lezen hoe onze vernieuwde geest de basis is voor Gods bovennatuurlijke vrede in ons. Die is als onze duim, die alle andere vingers kan en moet aanraken voor een overwinnend leven. Naast de duim zit de wijsvinger, die staat voor je ziel: je hart, je emoties, je gevoel en je denken. Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat die buigt voor je vernieuwde geest, je duim. 

 

Ga naar de bron

Binnenin jou vindt een oorlog plaats om te doen wat God wil. Daarom moet je je bekeren: op andere gedachten komen. Dan ga je je anders voelen en vervolgens andere keuzes maken. Satan kan nooit in jouw geest komen. Wat hij wel probeert, is op je inpraten om jouw denken te beïnvloeden, zodat je gedachten niet meer in lijn zijn met Gods waarheid. Zo berooft hij jou van de vrede van God. 

Dat kun je vergelijken met een lekkage in je huis. Stel het begint aan alle kanten te druppen en te lekken. Ga je dan slepen met potten en pannen om het water op te vangen? Of ga je naar de bron om de oorzaak van het probleem te vinden? Zo kan het in je leven soms aan verschillende kanten druppen en het wordt steeds erger, zolang je er niets aan doet. Als je symptomen hebt van een ongezond hart, ga dan niet prutsen met potten en pannen, maar pak de bron aan. Of dat nou gaat om zorgen, angsten, ontploffingen van boosheid, gebroken relaties, depressies, financiële tekorten of schulden, wijs niet naar een ander die het probleem (mogelijk) heeft veroorzaakt. Soms brengen mensen ons schade aan en schade vraagt om aandacht. Hoe sneller je het oplost, hoe sneller je door kunt in je leven. Je kunt boos en bitter blijven en naar een ander wijzen. Maar, net zoals Jezus ons niet veroordeelt, is het niet aan ons om te veroordelen. Leg in plaats daarvan je vinger op de zere plek en zeg: hier heb ik hulp nodig. 

 

Versla je reuzen

Vrede is geen geschenk wat zomaar uit de lucht komt komt vallen. Het is iets waar je voor moet vechten. God is bij je, maar er zijn reuzen die jij moet verslaan. Vernieuw je denken door te spreken, te bidden, te danken. Shift je focus van de buitenkant naar de binnenkant. Als Gods Geest in je denken en emoties komt, ga je je anders voelen en anders besluiten. Je leeft niet meer onder de omstandigheden, maar erboven.

Je ziel, je wijsvinger, is er om aan te wijzen wat je zelf nodig hebt en waar je herstel nodig hebt. De enige weg naar herstel is vergeven. Zolang je niet vergeeft, kun je geen genezing ontvangen. Een zere plek in je hart blijft schreeuwen om aandacht. Als je daar snel van wilt herstellen, moet je vergeven. Met vergeving zeg je niet dat de ander jou geen pijn heeft gedaan. Maar je zegt: “Ik geef het over aan God, Hij zal er verder mee dealen”. Jij mag het loslaten. Wanneer je stopt naar anderen te wijzen, zul je zien hoeveel vrede er ontstaat in je relaties en op andere gebieden van je leven.

Gerelateerde blogs

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd