Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden: je verliest iemand van wie je houdt, je bent in een scheiding beland, je hebt moeilijkheden met je kinderen of je moet opeens onverwachte veranderingen incasseren. Situaties waarin mensen je niet kunnen helpen. Wie is God dan voor jou?

 

Vasthouden aan genade

Als alles schudt, richt je dan niet op het schudden en blijf daar niet in hangen, maar richt je op God, die jou vasthoudt. In Hebreeën lezen we dat alles geschud zal worden, “opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden” (Hebreeën 12:28). Wat jou staande houdt, is het vasthouden aan Gods genade. En dan kun je niet anders dan Hem eren en Hem dienen.

 

Jezus kennen

Er is een belangrijk onderscheid tussen Hem herkennen, kennen en erkennen:

  • Herkennen: je kent Hem van een afstand, maar niet persoonlijk.
  • Kennen: je kent Hem persoonlijk, van hart tot hart;
  • Erkennen: je bent je bewust wie Hij is, wat Hij voor je doet en wat Hij voor jou betekent.

Neem tijd om persoonlijk te groeien in Hem en Hem te ervaren in al zijn volheid. Hij leeft in jou. Neem geen genoegen met Jezus op een afstand, maar omarm Hem en erken wat Hij in jou en door jou heen doet! Zelfs als je moe, ontmoedigd of gefrustreerd bent: het licht van Gods tegenwoordigheid is er altijd! Hij kan en wil jouw Rots zijn. Draai je daarom naar Hem en geef je aan Hem over.

 

Gericht op Jezus

In Lukas 2:25-33 lezen we hoe Simeon reageerde toen Hij Jezus zag. Hij kwam vol van de Geest de tempel in en omarmde Jezus. Als je vervuld bent met Gods Geest, ben je alleen op Hem gericht. Zodra je Jezus Christus aanneemt en erkent als jouw Heer, ontvang je de Heilige Geest en leeft Hij binnen in jou. Daarmee leeft al Zijn kracht, al Zijn glorie, al Zijn autoriteit, al de grootheid van de Vader in jou. Je bent door de Heilige Geest verzegeld. Maar er is nog meer.

 

Vervuld met de Heilige Geest

Net als Simeon kun je voorbij je eigen capaciteit leven en een magnetische aantrekkingskracht hebben door de vervulling met de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest is ook in deze tijd zo krachtig en zo nodig! God heeft een veel groter en beter plan dan wij kunnen bedenken. Zijn gedachten en Zijn wegen zijn zoveel hoger dan die van ons (Jesaja 55:8-9). Hij belooft ons blijdschap en vrede (Jesaja 55:12). Daarbij ziet Hij niet alleen jou, maar ook jouw generatie en elke generatie die nog gaat komen.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd