Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet. Als je in een museum oude voorwerpen ziet die door mensen zijn gemaakt, staat er vaak bij uit welke tijd dit komt: iets is vóór Christus gemaakt, of na Christus. Christus heeft dus een enorme invloed gehad in de geschiedenis. Hij heeft niet alleen de wereld veranderd, maar ook het geloof in wie God is. Wat nog een geheimenis was, is geen geheimenis meer. Christus is het kantelpunt in de geschiedenis. Hoe bewust ben jij je van Christus? Is jouw geloof gebaseerd op de situatie voor of na Christus? 

 

De onbekende God

In Handelingen 17:22-30 laat Paulus zien hoe we moeten bewegen in een wereld vol andere goden. Paulus komt bij de Areopagus en spreekt ongelovigen toe. Hij had hun altaar aan de onbekende god gezien en zegt daarover: “Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent…” (HSV). Hij heeft respect voor wat mensen belangrijk vinden en zoekt verbinding. Hij oordeelt niet, maar begint uit te leggen wie deze onbekende God is: Degene die alles gemaakt heeft. Degene die ver boven alle dingen en andere goden staat en die autoriteit over alles heeft. Ook vandaag zijn er veel mensen die God dienen zonder te weten wie Hij is. 

 

Ultieme vrijheid

Religie is door mensen bedacht. Maar dankzij Christus is er nu ultieme vrijheid. God heeft niets van ons nodig. Hij wordt niet groter of kleiner van jouw worship, gebed, gift of wat dan ook. Alles wat je Hem geeft, is er voor jou om te beseffen wie Hij is. Het komt voort uit jouw liefde en eer voor Hem. Hij is Degene die je adem geeft, kwaliteiten, ideeën. In Hem beweeg je. Hij is bij je, overal waar je bent.

In Handelingen 17:27 lezen we dat mensen God zoeken om Hem al tastende te vinden. Alle religies zijn pogingen om te ontdekken wie God is. Ook veel wetenschappers erkennen dat er iets moet zijn, omdat de wereld te intelligent in elkaar zit. Zij zijn tastend op zoek naar God. 

 

Jouw identiteit

Of iemand nou wel of niet gelooft, we komen allemaal voort uit God en stammen van Hem af (vers 28-29). God heeft ieder mens gemaakt om verschil te maken in deze wereld. De identiteit die we zoeken, is de identiteit die we hebben in God. 

Als je nog niet wist wie je was en wie God is, mag je weten dat de tijd om te tasten voorbij is (Handelingen 17:30). Besef dat je niet alleen bent op de wereld, maar dat je een kind van de allerhoogste God bent. Zodra je Christus aanneemt, zul je ervaren dat je wederom geboren wordt. Je bent thuis.

Gerelateerde blogs

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd