Meldpunt
Ongewenst
Gedrag

Bij DoorBrekers is veiligheid een belangrijke prioriteit. Dat geldt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid, sociale of psychische achtergrond, e.d.

Daarvoor hebben we als DoorBrekers de volgende maatregelen getroffen:

  • Bij het werken met minderjarigen worden specifieke veiligheidsprotocollen gehanteerd.
  • Iedereen die bij een team betrokken is met een specifieke verantwoordelijkheid voor minderjarige en kwetsbare mensen ondertekent onze gedragscode en levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in.
  • Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie ondertekent onze vertrouwelijkheidsovereenkomst.
  • Tijdens alle services en events is een Health & Safety team aanwezig.
  • Iedereen in het Health & Safety team heeft een geldig BHV- diploma en ontvangt jaarlijks een BHV-training.
  • Mochten er ondanks deze maatregelen toch zorgen zijn over ongewenst gedrag, bijvoorbeeld lichamelijk, seksueel, emotioneel, verbaal of financieel, blijf er dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met je Connect- of Teamleider, of, als dit niet mogelijk is, met je Campusleider. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om.

De campusleiders zijn:

Amsterdam: Roos & Peter van Dijk
Drechtsteden: Jelle & Annemieke Kaat
Midden Nederland: Peter & Ilona Paauwe
Zeeland: Arjen & Adrie Paauwe
Zwolle: Jordy & Heidi Kroon

Vertrouwenspersonen

Wanneer bovengenoemde maatregelen niet tot tevredenheid hebben geleid, of als er een andere reden is waarom je bovengenoemde personen niet wilt/kunt benaderen, neem dan contact op met Eliza & Jenneke Slager. Zij zijn onafhankelijke vertrouwenspersonen en hebben geen andere leidersrol in DoorBrekers. Zij zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@DoorBrekers.nl of 06 18722214.

Waar
Levens
Worden
Vernieuwd