Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën. In de metafoor van de hand (zie Vrede in je geest) is dat je pink. Als je pink niet functioneert, kun je in je leven geen balans houden. Of je nou veel hebt of weinig, als je je financiën niet in balans kunt houden, is je hele leven in disbalans. Dan zet het je emoties, je lichaam en je relaties onder druk. 

 

Ben je tevreden?

Volgens statistieken hebben veel mensen moeite om rond te komen. Tegelijkertijd kopen veel mensen dingen waar ze eigenlijk geen geld voor hebben. Waarom? Dat gebeurt als je kijkt van buiten naar binnen. We denken dat we gelukkig worden als we dat hebben. Maar we moeten de oplossing voor onze financiën van binnen zoeken. Wat is de wortel? Als je iets wilt hebben wat je niet kunt hebben, hebben we gisteren gelezen, handel je vanuit je hartstocht. Je bent ontevreden met wat je nu hebt en waar je nu bent. Daarom ga je die dingen kopen, al kun je het niet betalen. 

Tevreden zijn is een keuze. Dat hangt niet af van hoeveel je bezit. Rijkdom is een zegen, maar de jacht om rijk te willen worden is een probleem. Timotheüs noemt geldzucht de wortel van alle kwaad en waarschuwt ons als gelovigen om daar ver vandaan te blijven (1 Timotheüs 6:7-11). Als je vrede wilt ervaren, koop dan geen dingen waar je geen geld voor hebt. Spaar eerst. Heb je schulden, zorg dat je daar vanaf komt. Wees baas over je eigen budget. Maak de balans op en zie de feiten onder ogen. Schrijf op wat je uitgeeft en waaraan. Doe hetzelfde met je inkomsten. Maak vervolgens een budget: per jaar, per maand en per week. Dat helpt je om keuzes te maken in wat je wel en niet kunt doen. En voeg het wonder toe aan je budget: Jezus. Zet Hem op de eerste plek en ontdek hoe Hij wonderen kan doen in je financiën.

 

Vrij om te geven

Jezus leert ons om vrijgevig te zijn. In Mattheüs 23:23 lezen we hoe Hij de Farizeeën aanspreekt op hun hart. Zij brengen de tienden, maar verzuimen in de liefde en barmhartigheid. Vervolgens zegt Hij dat het belangrijk is om de tiende te brengen en deze andere dingen niet na te laten. Vrijgevig zijn betekent dat je vrij bent om te geven. Het is een vrucht van gerechtigheid, die groeit van binnen in je geest. Als je worstelt met vrijgevigheid, probeer dat dan niet om te draaien, maar ga anders denken. Als jij je gaat richten op alles wat God jou gegeven heeft, dan wil je niet anders dan geven. Wil je hierin groeien, zet dan een stap en begin te geven. 

 

God eerst

In alles wat je doet gaat het om: God eerst. Als je Hem eerst zoekt, wordt de rest erbij gegeven (Mattheüs 6:24, 33-34). In Spreuken 3:9-10 staat:

 

“Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst” (HSV).

 

Heb je twijfels of je dan wel genoeg overhoudt en of je daar tevreden mee kunt zijn? Deal dan met de wortel van ontevredenheid. Dank God voor wat Hij je gegeven heeft.

Door de Bijbel heen lees je dat alle eerstelingen God toebehoren. Nog voor de wet, toen Kaïn en Abel hun offer brachten aan God, bracht Abel de eerstgeborene van zijn vee, waarmee hij God op de eerste plek zette. Dat onderscheidde hem van zijn broer Kaïn, die een offer bracht van een deel van de opbrengst van zijn oogst (Genesis 4:3-4). Daarna, onder het Oude Verbond, moest iemand van de reine dieren van zijn vee altijd het eerste dier offeren aan God. Dat gold niet voor onreine dieren, die konden niet geofferd worden. Om deze onreine dieren wel te kunnen houden, moest er een ander, rein dier geofferd worden. Zo is het ook met ons. Wij zijn onrein geboren, maar God wilde ons behouden. Daarvoor moest Hij iets reins offeren. Daarom gaf Hij Zijn eniggeboren zoon, Zijn eersteling, zodat alle mensen die daarna geboren zouden worden, bij Hem konden horen. Als de eerste heilig is, is de rest ook heilig.

 

Vrede is een gift. Als wij vrede en slagkracht willen hebben om het beloofde land in bezit te nemen, zet dan God op de eerste plaats. Buig in je geest, buig in je hoofd, buig in je lichaam, buig in je relaties en buig in je financiën.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd