De grote Regisseur van Pasen

Onlangs hebben we Pasen gevierd. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling ervan in Nieuwe Testament, wat samenkomt tot één verhaal. 

Parallelle scenes

  • In Genesis 22 lezen we dat Abraham gevraagd wordt om zijn enige zoon Izaäk te offeren, wat verwijst naar hoe de Vader Zijn Zoon Jezus voor ons gaf. In beide situaties gaat de zoon vrijwillig en draagt hij het hout zelf.
  • Elk jaar vieren de Joden het Pesach, ter herinnering aan Gods verlossing uit Egypte. Bij het Pesach worden er matzes in een tas met drie lagen gelegd: het beeld van Vader, Zoon en Heilige Geest. De middelste matze wordt gebroken, die deels terug wordt gelegd en deels wordt verstopt in een andere tas, die men vervolgens moet zoeken. Zodra die is gevonden, is het feest, want het offer is geaccepteerd.
  • In Leviticus 16 lezen we over de grote Verzoendag: de dag dat de hogepriester het Heilige der Heilige in ging om verzoening te brengen voor het hele volk. Voordat hij naar binnen kon, moest hij allerlei rituelen doen. Zo waren er twee bokken nodig. Eén moest geofferd worden en de andere werd beladen met de zonden van het volk om daarna buiten de stad te worden gestuurd. Zo heeft Jezus onze zonden op zich genomen op Golgotha, wat net buiten de stad lag.
  • In Psalm 22:7 staat ‘Ik ben een worm en geen man’. Deze hele psalm verwijst naar Jezus. Met ‘worm’ wordt hier de karmozijnworm bedoeld. Deze worm hecht zich vast op het hout en komt daar niet vanaf, totdat ‘ie sterft. Eerst brengt de worm nieuw leven voort. Vervolgens eten de jongen hun moeder op, waarna de moeder een rode ‘karmozijnen’ stof afscheidt. Na het overlijden van de moeder wordt zij wit als een plukje wol. Een bijzondere verwijzing naar wat Jezus heeft gedaan. Lees ook Jesaja 1:18. 
  • Toen Jezus aan het kruis hing, kreeg Hij een speer in Zijn zij, waarbij bloed en water vrijkwamen, net als bij een geboorte. Jezus’ offer is de kern voor de wedergeboorte, waarbij Zijn bloed heiligt en het water reinigt.

Jouw rol in dit verhaal

Dit zijn voorbeelden waaruit blijkt hoe Gods script al in de schepping ligt. Dat betekent dat jij en ik in dit verhaal geen figuranten zijn. Want als God in de schepping zoveel detail heeft gelegd, dan geldt dat ook voor jou en mij. God de Vader kent ons en heeft een plan voor ons.  

Het belang van Pasen

Met Pasen vieren we dat het niet is gebleven bij het offer wat Jezus heeft gebracht. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan en de dood heeft overwonnen. We vieren dat Hij leeft! Dát is wat ons geloof zin en kracht geeft (1 Korinthe 15:17-19)!

Gerelateerde blogs

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Onlangs hebben we Pasen gevierd. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

Geestelijke wapens

We leven in een tijd waarin een gezonde levensstijl belangrijk is. We willen sterke, gezonde mensen zijn, die er goed uitzien.

Arjen Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd