Hoe bid je met kinderen?

Jezus wil onze Vriend zijn en verlangt ernaar om een vriendschap met ons te hebben. Maar hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen hierin helpen? Is praten met God hetzelfde als bidden? Hoe leer je een kind bidden? Welke woorden gebruik je tijdens het bidden? Vragen die je kunt hebben als het gaat om de geloofsopvoeding van je kind.  

Wat is bidden?

Bidden is praten met God. God wil vriendschap met ons. Hij wil dat wij vertellen wat we leuk vinden, waar we verdrietig van worden en wat ons bezig houdt. Hij weet het al, maar vindt het fijn als wij dat met Hem delen en Hem oprecht zoeken. Precies dat mogen we onze kinderen leren. Betekent dit dat een gebed minimaal tien minuten moet duren of minstens acht woorden lang moet zijn? Als we bidden, maakt dat voor God niet uit. Hij wil dat kinderen zichzelf kunnen zijn, dus is het ook prima als zij hun eigen manier van bidden hebben. Maar wat als je kind nog niet zelf bidt? Hoe kan je hem dit leren? 

Creëer een vast moment om te bidden

Het begint met een goede gewoonte om op vaste momenten te bidden. Kinderen houden van vaste ritmes. Dit zorgt voor herhaling en herkenbaarheid en dat geeft houvast. Een baby heeft al snel door dat, wanneer mama zijn slaapzak aantrekt, het tijd is om te gaan slapen. Als jij wilt dat bidden een onderdeel is van het leven van je kind, is het dus ook handig om hier een vast ritueel van te maken. Dit zorgt voor een houvast voor jezelf en je kind. Bid bijvoorbeeld met elkaar wanneer je in de auto zit of voordat hij gaat slapen. 

Hardop bidden met kinderen

Wanneer je een vast moment gekozen hebt, is het belangrijk dat jij je er bewust van bent dat je als ouder het voorbeeld bent voor je kind. Net zoals je kind van jou leert hoe hij zijn brood moet smeren, leert hij ook van jou hoe hij moet bidden. Als ouder ben jij de persoon die het dichtst bij hem betrokken is en hij leert dit door af te kijken wat jij doet. Jij doet het voor en hij doet het na. Een kind kan dit alleen nadoen, wanneer hij jou hoort bidden. Zo hoort hij wat je tegen God kunt zeggen. Als je kinderen nog zo klein zijn, dat ze nog niet of nauwelijks kunnen praten, leren ze op deze leeftijd al wel dat het een gewoonte is. Zelf merkte ik dat kinderen op jonge leeftijd al snel het woordje ‘Amen’ meedoen. Een gewoonte die ze oppakken, omdat jij het ze voordoet. 

Vraag aan je kind waar hij voor wil danken en bidden

Wanneer een kind ouder wordt, praat je meer met hem. Dit betekent dat je vragen aan hem kan stellen of hem kan uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Zo zorgde een vast moment creëren er bij mijn dochtertje van twee voor dat ze steeds meer zelf wilde bidden. Ondertussen is dit onderdeel van ons dagelijks momentje. Ik vraag waar ze vandaag blij mee was en voor wie ze wil bidden. Aan het begin wist ze niet hoe ze hier woorden aan moest geven, dus zei ik een zin en herhaalde zij het. Nu zegt ze zelf een zin of een kort gebed en kan ze me daarna verlegen aankijken met een vragend gezicht alsof ze wil zeggen: “Mama, help je mij?”, waarna ik het gebed afmaak. Meestal zijn het dezelfde dingen en dezelfde mensen waar ze voor bidt, maar voor God maakt dat niet uit. Dit is wat haar bezig houdt. Als hemelse Vader geniet Hij ervan dat zij nu al met Hem praat. Op haar manier. Met haar woorden. En dus ook met wat zij belangrijk vindt. 

Persoonlijke relatie: bidden is een gesprek met God

Tegelijkertijd werkt bidden voor ieder kind verschillend. Elk kind is anders en heeft daarbij ook zijn eigen behoeften. Mijn zoontje van vier vindt het bijvoorbeeld prima als we bidden, maar wil meestal niet zelf bidden. Hij reageert op de vraag waar we voor bidden, maar vervolgens ben ik degene die bidt en dat doe ik dan hardop. Er zijn momenten dat hij ineens zegt dat hij wel wil bidden en dan reageer ik enthousiast. Ik wil hem aanmoedigen, zodat hij ervaart dat bidden iets moois is. Niet iets wat ‘moet’, waar hij zich ongemakkelijk bij kan voelen. Ik wil dat hij doorheeft dat het fun is met God en dat hij altijd bij Hem mag komen. God houdt van een persoonlijke relatie en dat werkt voor iedereen anders. Wees je er tegelijkertijd van bewust dat jij wel hun voorbeeld bent. Bid dus hardop en je zult zien dat kinderen je voorbeeld zullen volgen.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd