Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn. Eenmaal bij het beloofde land bleek dat ook geen luilekkerland wat hen in de schoot werd geworpen, met hangmat met cocktails. Nee, er waren reuzen die verslagen moesten worden.

 

“Jozua nu was oud en op dagen gekomen, en de HEERE zei tegen hem: U bent zelf oud geworden en op dagen gekomen, en er is nog zeer veel land overgebleven om dat in bezit te nemen.”

Jozua 13:1 (HSV)

 

Ook voor ons is er nog ‘zeer veel land’ in bezit te nemen, waar reuzen verslagen moeten worden. Dat kunnen we alleen als wij onze focus richten op hoe groot God is en niet op de reuzen, net zoals David deed bij Goliath. Als we land in bezit willen nemen, is elke generatie essentieel, van jong tot oud. Welk land ga jij innemen waar de volgende generatie een stad op kan bouwen?

Voor het verslaan van reuzen is het van levensbelang dat je van binnen sterk bent door je denken te vernieuwen. Dat is een proces, net zoals het volk Israël door een proces moest om in het beloofde land te komen. Paulus geeft ons daarvoor deze tips in Filippenzen 4:4-9:

  1. Verblijd je in de Here – Dit werkt als een medicijn. Als je je eerst in Hem verblijdt, is het moeilijk om gelijk daarna te snauwen of roddelen. Je zult zien dat je dag anders loopt.
  2. Wees nergens bezorgd over – Houd je focus op Hem en niet op omstandigheden of reuzen.
  3. Bedenk hemelse dingen – Alles wat waar is, eerlijk, in lijn met Gods Woord, zuiver. 
  4. Wees tevreden in alle omstandigheden – Paulus heeft geléérd tevreden te zijn, wat betekent dat jij dit ook kunt leren.

Leef met een hoger doel – Niets is zo vervullend als je leven neer te leggen en God door je heen te laten werken.

Gods Woord heeft alles in zich wat je nodig hebt voor dit leven. Stop daarom met slachtoffer zijn en kies ervoor om Gods Woord aan te nemen, wat alles in zich heeft om jou kracht te geven en te veranderen.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd