Voor God is niets onmogelijk (Ruth deel 1)

De bijbel spreekt over olie als beeld van de Heilige Geest, van genezing en heling. God wil die olie over ons uitstorten vandaag. Hij kan en wil situaties omdraaien, want voor God is niets onmogelijk. De geschiedenis van Naomi en Ruth laat zien hoe God dit kan doen. In dit verhaal liggen zoveel geestelijke waarheden en bemoedigingen. De fysieke reis die Ruth maakte, loopt parallel aan een geestelijke reis. Het is een verhaal van verlossing en redding. Boaz was Naomi’s bloedverwante ‘losser’ die verlost, het beeld van Jezus als onze oudste broer die ons verlost. Ruth was weduwe, maar vol kracht en hoop en intimiteit met haar verlosser. 

 

Het verhaal

Het verhaal begint bij Elimelech en Naomi die in een tijd van hongersnood verhuizen van Bethlehem naar Moab, een land met een heidense cultuur. Waarom ze verhuizen staat niet vermeld, maar het gaat hier niet alleen om het weggaan van de hongersnood. In zulke situaties kunnen angst en gebrek aan vertrouwen op God er gemakkelijk toe leiden dat je zaken naar je eigen hand zet en daarmee wordt iets alleen maar erger. Het gezin lijdt verlies en Naomi verliest zowel haar man als haar twee zonen en haar twee schoondochters blijven kinderloos achter. Tegelijkertijd laat dit verhaal zien hoe verkeerde keuzes nooit Gods plan aan de kant kunnen schuiven en hoe Naomi’s terugkeer naar Israël het begin is van herstel.

 

Naomi’s keuze

In Moab hoort Naomi over hoe God in Israël voor Zijn mensen voorziet en ze besluit om terug te gaan naar haar geboorteland, naar de plaats van belofte, waar zegen is, waar ze thuishoort. Ze vraagt Ruth en Orpa in Moab te blijven, want ze gelooft niet dat er een toekomst is voor hen in Israël. Maar dat is niet de enige reden. Ze zegt ook tegen hen “de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt” (Ruth 1: 13, HSV), waarmee Naomi woorden geeft aan andere onderliggende gedachten dat God niet goed is voor haar. Ze ervaart Gods straf op haar leven en is bitter geraakt. Maar God is er nooit op uit om ons bitter te maken, maar om ons beter te maken. Hij is en blijft goed, wat er ook op je pad komt. Laat bitterheid daarom niet wortelen, maar trek het eruit, met wortel en al.

 

Ruth’s keuze

In Jesaja 59:1 staat dat de hand van God niet te kort is. Met Zijn handen houdt Hij ons vast, beschermt Hij, zegent Hij, raakt Hij ons aan. Onze namen staan in Zijn handpalmen geschreven. Hij zal ons nooit verlaten. Hij is vóór ons. Hoe wij dit ontvangen, heeft te maken met onze houding. Daarin zie je een essentieel verschil tussen Naomi en Ruth. Naomi voelt zich door God verlaten, ze ervaart de straf van God en is daardoor bitter geworden. Ruth daarentegen kiest, in tegenstelling tot haar zus Orpa, heel bewust voor Naomi, maar maakt ook een commitment naar Naomi’s God. Ruth wachtte niet af, maar diende direct en was loyaal aan haar schoonmoeder. Ze straalde iets uit, wat maakte dat ze ook door anderen werd opgemerkt, inclusief Boaz, een vermogende, gezegende en eerbare man. Op dat moment wist ze nog niet dat hij als ‘losser’ de sleutel zou worden tot een hoopvolle toekomst, voor zowel Ruth als Naomi.

Onze keuzes doen ertoe. Als je steeds opnieuw Jezus volgt en Gods plan voor je leven zoekt, zul je ontdekken hoe goed Hij ook voor jou is. Lees hier verder om dieper in te gaan op de geschiedenis van Ruth en Boaz.

Wil je de bijbehorende preek luisteren, klik dan hier.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd