Toeval bestaat niet (Ruth deel 2)

“May His favor be upon you, and a thousand generations, and Your family and your children, and their children, and their children”
Songtekst The Blessing-Elevation Worship en Kari Jobe

Geloof door generaties

In het lied ‘The Blessing’ zingen we over Gods gunst voor generaties. Misschien had jij voorouders die bekend stonden als biddende, geestvervulde mensen. In Jesaja 59:21 zegt God dat Hij die geestvervulde generaties ook aan ons belooft. Dus ook als dat voor jouw voorgeslacht tot nu toe anders was, dan begint het nu bij jou.

In de bijbel lezen we hoe dit werkte voor Ruth. Zij wordt genoemd in het geslachtsregister van Jezus. Daar worden maar drie vrouwen genoemd, waaronder Ruth, als Moabitische vrouw. Het maakt dus niet uit waar je vandaan komt of wat je verleden ook is geweest, God kan en wil er doorheen werken. Bij Hem bestaat toeval niet.

Ruth’s keuze

Met de bekende woorden: “uw God is mijn God en uw volk is mijn volk” volgde Ruth Naomi naar haar land en haar God. Eenmaal in Israël ging Ruth naar de velden om overgebleven aren te rapen, zoals dat voor arme mensen de gewoonte was. En het ‘overkwam’ haar dat ze op het veld van Boaz kwam en dat Boaz er net aan kwam. Toeval bestaat niet, dit is de hand van God. Ruth wist nog niet dat ze niet lang daarna mede-eigenaar zou zijn van deze velden. Dat kan lijken als geluk, maar toeval bestaat niet. Hier geldt een geestelijke wet. Want met de houding van Ruths hart trekt ze gunst en zegen aan. Want “de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem” (2 Kronieken 16:9, HSV). Voor Ruth is het afscheid van Orpa, van haar eigen volk en haar eigen cultuur niet zonder tranen gegaan (Ruth 1:9-14). Maar God volgen en Hem vastbesloten dienen, gaan dieper dan onze tranen – het geeft verwondering over Zijn gunst, goedheid en genade. 

Boaz als losser

In de geschiedenis van Ruth en Boaz lezen we het evangelie in het Oude Testament. Boaz blijkt familie te zijn van Naomi. Dat betekende in die tijd dat hij een losser kon zijn voor Ruth en het recht had om haar vrij te kopen door met haar te trouwen en haar daarmee bescherming, liefde en zekerheid te bieden. Daarom moedigt Naomi Ruth aan om ‘s nachts naar het veld te gaan om daar aan Boaz’ voeten te gaan liggen. Ter voorbereiding vraagt ze Ruth zich te wassen, te zalven en andere kleren aan te doen. Dit is een ritueel die in het Oude Testament ook werd toegepast aan het einde van een rouwperiode. Ruth’s rouwperiode is voorbij.

Ruth doet precies wat Naomi zegt en aan de voeten van Boaz verdiept de relatie tussen hen. Ruth legt uit wie ze is en vraagt Boaz om haar losser te zijn. En Boaz gaat niet alleen in op haar vraag, maar zegt dat hij alles zal doen wat ze heeft gevraagd. De volgende dag laat Boaz het er niet bij zitten, maar onderneemt hij gelijk actie om ervoor te zorgen dat dit wordt geregeld. Zo wordt hij Ruth’s losser.

Jezus als Verlosser

Dat is wat Jezus wil zijn voor jou:  een Verlosser die voor je wil zorgen. Als je Hem vraagt in jouw leven of in jouw situatie te komen, dan doet Hij dat en dan zegt ook tegen jou: alles wat je vraagt zal ik doen. Hij heeft al voor je gedaan wat je zelf niet kan doen. Het is geen toeval dat je bent waar je bent. Vertrouw je aan Hem toe en ontdek keer op keer hoe geweldig Zijn genade, liefde en gunst over jouw leven zijn.

 

Wil je de bijbehorende preek luisteren, klik dan hier.

Gerelateerde blogs

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

Geestelijke wapens

We leven in een tijd waarin een gezonde levensstijl belangrijk is. We willen sterke, gezonde mensen zijn, die er goed uitzien.

Arjen Paauwe

Er is maar één echte kerk

Soms zie je door de veelheid aan kerken door de bomen het bos niet meer. Maar het bos wordt gevormd door een eenheid van verschillende bomen.

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Blijf op de hoogte


    Waar
    Levens
    Worden
    Vernieuwd