Pasen in parallelle werelden

Deze wereld komt voort uit een onzichtbare, parallelle wereld. Maar de werkelijke wereld is de wereld die we niet zien. In deze wereld hebben we een fysiek lichaam en als we sterven, sterft ons fysieke lichaam. Maar behalve een fysiek lichaam hebben we ook een geestelijk lichaam. Dat lichaam leeft door in de andere wereld, ook na onze fysieke dood. Voor een nieuwe wereld is een nieuw lichaam nodig. Daarvoor is het nodig om in dit leven eerst op te staan uit een geestelijke dood, om straks bekleed te worden met een nieuw hemels lichaam. Dat is Pasen in parallelle werelden.

Wat gebeurt er bij de doop?

Dopen is geen ritueel of een vorm van belijdenis. Dopen is bewegen in de bovennatuurlijke wereld en daar de bakens verzetten. Op het moment dat je bij je doop boven water komt, sta je geestelijk op uit de dood, in een eeuwig leven. Je staat op als een kind van God met een goddelijke natuur en een goddelijke geest, volkomen gelijk gemaakt aan God, nog niet aan de buitenkant, maar wel aan de binnenkant. Op dat moment ben je volmaakt geworden (Kolossenzen 2:10), wat betekent dat het ís gebeurd. Jezus hoeft niets meer te doen.

De doop geeft je het recht om te zeggen: “Ik ben heilig, onbesmettelijk en onberispelijk” (Kolossenzen 1:22). Dan zou je kunnen denken: “Dat kun je niet zomaar zeggen, want we zijn zondaren”. Maar dan geloof je in de leugen. Je denkt, redeneert en voelt vanuit de natuurlijke wereld, maar je kijkt niet in de parallelle wereld. Paulus zegt hierover in Kolossenzen 2:4: “dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen”. Het kan mooi klinken, maar het is niet de waarheid.

In welke Jezus geloof jij?

De vraag is niet: ‘Geloof jij in Jezus?’, maar ‘In welke Jezus geloof jij?’. Wij geloven in een opgestane Jezus. Ben jij besneden? Is je oude ‘wetsuit’ van je lichaam afgetrokken? Niet op basis van wat je ouders geloofden, maar op basis van jouw persoonlijke geloof. Heb je dat gedaan, dan kun je zeggen: “Ja, ik ben met Hem begraven. Ja, ik ben met Hem opgestaan. Ja, ik ben een heilige en rechtvaardige. Heb je dat nog niet gedaan, dan sta je in de geestelijke parallelle wereld als het ware vóór het graf en je zegt: ‘Ik geloof in Jezus”, maar je bent er niet doorheen gegaan. Je bent niet aan de andere kant gekomen, je bent niet gearriveerd. Pasen in parallelle werelden betekent net als Jezus sterven, begraven en opstaan in een nieuw leven.

 

Wil jij je laten dopen of hier meer over weten? Klik dan hier.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd