Jouw design bepaalt het doel van je leven

“U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien, en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Mattheüs 5:14-16 (HSV)

 

Jouw licht

Wij zijn gemaakt om een licht te zijn. Jouw licht trekt mensen aan en laat daar doorheen God de Vader zien. En jouw licht wordt zichtbaar wanneer jij in je kracht gaat staan. Jouw passie wordt herkend, omdat je ‘oplicht’ als je erover praat. Dus: wat is jouw kracht? Waar krijg jij energie van? Dat is het design wat bij jou past en jouw design bepaalt het doel van jouw leven. Vaak is het moeilijk om ons eigen doel te herkennen. Dan hebben we een ander nodig om ons te helpen het te zien.

 

Worden wie je bent

Misschien ervaar jij een bepaalde roeping, maar je vraagt je af hoe. Je vindt jezelf ‘te oud’, ‘te jong’, ‘te onervaren’, ‘te wat-dan-ook’, of je kunt de roeping niet plaatsen in de context waar je op dit moment bent. Dan is het belangrijk te weten wat God zegt en niet zelf iets anders te zeggen. God belooft: jij kunt datgene doen, waarvoor ik je geroepen heb, “omdat ik je bijsta” (Richteren 6:16, HSV). Wees niet bang voor kleindenkers, voor kritische denkers of voor jezelf, maar kijk in de spiegel van Jezus Christus. Als je Hem ziet, word je zoals God je werkelijk bedoeld heeft.

 

Zie potentie

Jouw design bepaalt je potentieel. Zoals een zaadje op zichzelf klein en onbetekenend lijkt, kan die in de juiste grond en in de juiste omstandigheden uitgroeien tot een enorme boom. Kijk daarom nooit naar mensen zoals ze nú zijn, maar zie waar ze kunnen zijn. Kijk naar hun potentie. Wees een coach voor anderen, zoals de Heilige Geest dat is voor ons: Iemand die terzijde komt, bemoedigt en het beste in de ander naar boven haalt. In Richteren 6:12-16 lezen we hoe God Gideon aanspreekt naar zijn potentie met “dappere krijgsman”. Maar Gideon was niet zomaar overtuigd van wat God zag. En ook toen hij Gods woorden aannam dat hij in potentie een dappere strijder was, vroeg het moed om het ook te worden. Elke roeping, elk doel vraagt op een bepaald moment moed en kracht. Maar ook daar zorgt God voor.

 

Gods plaatje

Zodra je doel duidelijker wordt, is de uitdaging om de timing van God te volgen. Waar jouw doel permanent is, is jouw design voor een bepaalde tijd. Jona is een voorbeeld van iemand die bewust voor zijn roeping wegliep. In plaats van Ninevé op te roepen tot bekering, stapte hij bewust in een andere boot. Het vroeg een storm en drie dagen in een vis om Jona tot inkeer te brengen. Zit jij in een storm en weet je niet wat je moet doen? Of weet je dat wel, maar roept dat juist weerstand op? Ook voor jou geldt dan dat God zich graag laat vinden in momenten van afzondering: zonder wifi, soms zonder eten, zonder enige afleiding, alleen jij en God, waar Hij graag tot je wil spreken. En wanneer Hij iets laat zien, vul dan niet zelf het ‘hoe’ of ‘wanneer’ in, maar laat Hem het hele plaatje schetsen. Zijn weg is altijd de beste weg. Daarmee ben je nooit te vroeg, nooit te laat en schiet je nooit tekort. Als jouw design het doel van jouw leven bepaalt, kun je erop vertrouwen dat je hemelse Vader jouw design kent als geen ander. En Hij weet dan het juiste moment voor jou om te ‘shinen’.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd