Ik ben niet wie ik wil zijn

“Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.”
Romeinen 7:19-20

Klaar met de zonde

Het overkomt ons allemaal wel eens: je reageert in een situatie op een manier anders dan je had gewild en achteraf baal je van je eigen reactie en heb je spijt. En wat als dit niet de eerste keer is, maar herken je een gedachtenpatroon, of een verslaving, waarbij je in rondjes blijft draaien? Je wilt graag veranderen, maar je voelt je gevangen en denkt bij jezelf: ‘Ik ben niet wie ik wil zijn’. Wanneer je dit als een worsteling ervaart, is dat een goed teken. Het betekent dat je klaar bent met de zonde en dat je wilt veranderen: een teken van het nieuwe leven in jou.

In Romeinen 7:19-20 lezen we dat deze worsteling wordt veroorzaakt door de zonde. Hoe kun je die voor altijd kantelen? Wat moet je weten om de overwinnaar te kunnen zijn die je al bent:

 

  1. Geloof in Jezus zonder een + (plus) 

Veel christenen stoten zich aan de steen van de Wet. Ze geloven in Jezus + de Wet, traditie of menselijke regels, in plaats van alléén Jezus. Maar als we dat doen, zien we niet hoe het Oude Verbond buiten werking is gesteld door het Nieuwe Verbond. De Wet prikkelt ons om precies het tegenovergestelde te doen van wat we willen doen. De Wet vergroot de zonde in ons, zonder dat ze het probleem oplost.

De vijand misbruikt deze goede Wet. Dat doet hij op twee manieren:

  • Het legaliseren van zonde. “Je bent niet onder de Wet, dus alles kan, alles mag, als het goed voelt, is het goed. Voel je niet schuldig en veroordeeld, want het is normaal wat je doet.” Zijn doel is hiermee om je ogen op de zonde en de wereld te richten met je rug naar Jezus.
  • De focus leggen op de Wet én Jezus, in plaats van Jezus alleen. De vijand wil je laten geloven dat je, naast Jezus, ook regels en wetten moet houden. Het gevolg is dat daarmee de zonde juist alleen maar toeneemt in plaats van afneemt en je blijft worstelen met schaamte, schuld en veroordeling. Zo leef je niet in de vrijheid, laat je anderen niet vrij en kun je geen ambassadeur van God zijn.

Maar de Vader gaf Jezus als de oplossing. Door Hem zijn we bevrijd van schuld en veroordeling en kunnen we nooit meer gescheiden worden van de liefde van de Vader. Jezus heeft de boete van de Wet betaald voor alle mensen. Dat betekent dat de Wet nooit meer over ons mag heersen als een babysitter. Wij zijn nu geroepen als volwassen ambassadeurs van het koninkrijk van God.

 

  1. Je bent in Adam óf in Christus

Toen Adam in zonde viel, stierf zijn geest. Dat betekent dat hij vanaf dat moment handelde op basis van zijn eigen ziel, lichaam, relaties en bezit. En dat staat lijnrecht tegenover God. Maar… in Jezus kwam er een nieuwe Adam, die is opgestaan uit de dood. Dat betekent dat iedere persoon die uit God geboren is, niet kán zondigen (1 Johannes 3:9). Zijn geest wás dood, maar is opnieuw geboren. Hij is een nieuwe schepping. Geen herstelde, gerepareerde schepping, maar onze geest is compleet vervangen. De Overwinnaar is nu in mij, dus ik kan alles door Hem die mij kracht geeft.

 

  1. De nieuwe mens ís geestelijk en hééft vlees

De geest is de nieuwe mens die eeuwig leeft. Dat is een wijziging van status. De oude mens is er niet meer. Dus als wij een worsteling ervaren, is dat niet de oude mens die opduikt, want die is dood en begraven. Maar het is de zonde die nog in het vlees is en de nieuwe mens heeft een keus om te leven naar het vlees of naar de geest.

 

  1. Je overwint door goed geloven en niet door goed doen

Vaak denken we dat we overwinnen als we het “goed doen”. Maar als we het goed willen doen, doen we vaak juist het tegenovergestelde. Het goed willen doen is niet de weg naar de overwinning, maar bijna altijd de weg naar het onderspit. Wij kunnen niets doen uit onszelf. Alleen door geloof in Jezus en wat Hij heeft gedaan, het geloof dat de zonde niet meer over ons heerst, het geloof dat we een nieuwe schepping zijn, het geloof dat zonde beneden onze stand is – dát geloof geeft de overwinning. De wet vergroot de zonde. Geloof in de genade vergroot de vruchten van het geloof.

 

Wil je de preek hierover terugkijken, klik dan hier.

Gerelateerde blogs

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd