Het seizoen voor jouw droom

Voor alles is een seizoen: een tijd die ergens voor apart is gezet. God, de Schepper van de tijd, staat Zelf buiten de tijd. Dan is het extra bijzonder dat Jezus, Die er al was voordat tijd bestond, kwam op de juiste tijd en in de juiste tijd. De complexe, en tegelijkertijd eenvoudig toepasbare manier waarop tijd en seizoenen in elkaar zitten, laat de perfectie en wijsheid zien van een grote Schepper. Wij bekijken alles binnen de tijd, dus in onze beleving is alles tijdelijk. Maar vanuit Gods perspectief is tijd slechts een onderbreking van de eeuwigheid. 

Ook wij zijn op de juiste tijd in de tijd die God heeft geschapen. De bijbel staat vol met voorbeelden hoe iets op de bestemde tijd gebeurde en zo is het niet toevallig dat jij in deze tijd leeft. Maar hoe herken je het seizoen voor jouw droom?

 

Herken het seizoen

Er zullen momenten zijn in je leven dat je tijdelijk onzichtbaar bent. Dan kan het voelen alsof je niet schittert en dat je geen functie hebt. Maar net zoals de maan en de sterren hun functie niet verliezen, maar alleen te zien zijn dankzij de zon, zo schitter jij altijd, ook als je tijdelijk onzichtbaar bent. Ieders functie is verschillend en jouw functie is er dankzij de functie van een ander. Omstandigheden zijn altijd tijdelijk. Seizoenen zijn altijd tijdelijk. Ze komen en ze gaan. Maar ze kunnen nooit jouw doel veranderen of het seizoen waarvoor jij bent gemaakt. Wel heeft ieder seizoen zijn functie en is het belangrijk om die functie te erkennen. Er zijn seizoenen waar we geen afscheid van willen nemen. Andere seizoenen zouden we liever versnellen of zelfs willen overslaan. Maar wanneer je een seizoen niet zijn werk laat doen, mis je iets belangrijks. Want ieder seizoen is bedoeld om je klaar te maken voor het volgende. Vertrouw daarom op Degene die bij je is in elk seizoen.

 

Gods trouw

Het vinden van  jouw bestemde tijd is een proces van vallen en opstaan. Daarbij is God nooit verrast in ons leerproces of door onze keuzes. Hij kent ons en ook als we onhandige keuzes maken, laat Hij dat meewerken ten goede. Dat wil niet zeggen dat er nooit consequenties zijn. Een voorbeeld daarvan zijn Abraham en Sara, die in een seizoen zaten van wachten op een beloofde zoon. Doordat zij deze belofte zelf probeerden uit te werken, leidde dat tot spanningen in het gezin. Maar God deed wat Hij had beloofd en gaf hen alsnog hun zoon: Izaäk. God deed dat niet ten koste van Ismaël, want ook hij werd gezegend.

 

Gods seizoen

Nu leven we in de tijd na Jezus Christus. Het feit dat de bestemde tijd van Jezus vóór ons seizoen was, is heel bewust. Het is een garantie voor ons dat wij geen fouten meer kunnen maken die ons buiten Zijn liefde plaatsen. Daarmee is er helemaal niets meer wat ons kan scheiden van Zijn liefde (Romeinen 5:6-8, 8:31-39). 

Dus hoe herken je het seizoen voor jouw droom? Wat is Gods seizoen voor jou? Dat is nu! Je leeft altijd in Gods seizoen. Waar het nu om gaat, is je dagen zó te leren te tellen, dat je een wijs hart ontwikkelt (Psalm 90:12). Op die manier weet je niet alleen wát je moet doen, maar ook wanneer en hoe je dat moet doen.

Gerelateerde blogs

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd