Het gebed van geloof

Wanneer je Jezus in je leven toelaat, is je leven nooit saai. Bij Hem zijn er geen grenzen in wat er mogelijk is en hoeveel Hij kan en wil geven. Dat wil niet zeggen dat het leven altijd vlekkeloos loopt of dat Zijn hand op ons leven altijd even zichtbaar of voelbaar is. Omstandigheden kunnen nog steeds als bergen op ons afkomen, waardoor we misschien niet weten hoe we verder moeten. Maar voor iedere situatie geeft Jezus ons een bijzonder perspectief. In Mattheüs 17:20 zegt Hij dat het gebed van geloof in staat is om bergen te verzetten. Dat is nogal wat. Hoe dan? En wat is het gebed van geloof?

 

Een staat van geloof

Het gebed van geloof betekent niet dat we God vragen om op andere gedachten te komen, want gebed verandert God niet. Het gebed van geloof brengt jou in een staat van geloof. En geloof komt vanuit je hart. Maar voordat het daar komt, begint geloof bij je hoofd, je denken. Romeinen 10:17 zegt het zo: “het geloof komt uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (HSV). Elke gedachte waar je op mediteert, bewust of onbewust, stuurt je hart aan. Dus: wat komt er uit jouw hart? Is dat geloof? Stress? Blijdschap? Angst?

 

In lijn met het Woord

Jouw geloof en je gevoel zullen soms met elkaar in gevecht zijn. Wanneer je daar niet uitkomt, blijf je zitten met een dubbelhartig hart, die steeds heen en weer gaat. Maar God wil méér voor ons. Dat kan alleen wanneer ons geloof groter wordt dan ons gevoel. En ons geloof wordt groter, wanneer we onze gedachten steeds opnieuw in lijn brengen met het Woord van God.

Het Woord van God laat je zien hoe je naar je omstandigheden kunt kijken vanuit Wie God is: Hij is vóór je. Hij zit op jou te wachten met een volmaakte, onvoorwaardelijke liefde. Wanneer je Hem zoekt, staat Hij al klaar om je te ontmoeten. Hij wil je zo graag deelgenoot maken van een geestelijke dimensie, die niet gebonden is aan onze wereld. Wanneer je dingen bekijkt vanuit die dimensie, is het gebed van geloof het enige wat je kunt doen en hoeft te doen.

 

Bidden vanuit autoriteit

Het gebed van geloof is kort en krachtig en kan zelfs natuurwetten overstijgen. De bijbel staat vol met voorbeelden van zulke gebeden: ‘Zon, sta stil’ (Jozua 10:12), ‘Stop met regenen’ (1 Koningen 17:1), ‘Sta op’ (Johannes 5:8), ‘Wees stil’ (Marcus 4:39), ‘Wees gezond’ (Mattheüs 8:3). Wat hierbij steeds opvalt, is dat er niet aan God wordt gevraagd of Hij dat wil doen. Nee, deze gebeden worden vol geloof uitgesproken tegen de ‘berg’ en vervolgens gebeurt het zoals het is uitgesproken. Vandaag geldt voor ons exact hetzelfde: ook wij hebben Zijn autoriteit gekregen om vanuit een staat van geloof zélf te spreken tegen de berg en precies te zeggen wat we willen dat die berg gaat doen. En dan belooft God dat het zal gebeuren naar ons geloof (Mattheüs 9:29, 15:28).

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd