Grondbeginselen van de parallelle werelden

De natuurlijke en de geestelijke wereld hebben verschillende grondbeginselen. Zo is in de Joodse maatschappij de Sabbat bijvoorbeeld een grondbeginsel. Dat is in de natuurlijke wereld. Maar door de dood en opstanding van Jezus zijn de grondbeginselen 100% veranderd. We kijken niet meer naar de feiten van iemand, maar naar wie iemand is in Jezus Christus. In deze blog lees je meer over de grondbeginselen van de parallelle werelden.

Schaduw en realiteit

De grondbeginselen van de fysieke wereld vinden hun oorsprong in de wet van Mozes en Oud Testamentische principes. Dan zou je kunnen denken: “Maar de wet is toch gegeven door God zelf?” Dat klopt, maar het waren fysieke principes voor een seizoen, als een schaduw van de werkelijkheid die zou komen: Jezus Christus. De Sabbat is een schaduw van de rust en vrede in Jezus Christus. Het Joodse Pesach is een schaduw van de dood en opstanding van Jezus. De besnijdenis is een schaduw van onze besnijdenis in Jezus Christus, waarbij door de doop het lichaam van zonde van ons afgetrokken wordt. In de geestelijke, parallelle wereld gaat het alleen om Jezus Christus. Om wat Hij heeft gedaan door Zijn dood en opstanding en straks Zijn wederkomst. Wij hebben de werkelijkheid, alles onder Mozes is een schaduw.

Geen mix

Waar is het leven dat in jou woont op gebaseerd? Zijn dat de principes van Mozes of de grondbeginselen van Jezus Christus in de parallelle wereld? Het is niet mogelijk om het oude met het nieuwe te mixen. Net zoals 100% water met 1% siroop geen 100% water meer is. Je steunt óf 100% op de wet van Mozes, óf 100% op Jezus.

Het grondprobleem van de kerk, van de gelovigen uit de heidenen, is dat ze niet beseffen dat ze nooit onder het oude verbond zijn geweest. En iedere stap die je zet onder het oude verbond is het ontkennen van Jezus Christus. Want 1% van Mozes berooft je van de kracht van de 100% van Jezus. Wij zijn vrij. Wij zijn nooit onder de wet van Mozes geweest. Het is 100% wet van Mozes, of 100% Jezus. 100% regels of 100% relatie. 100% geboden of 100% geloof, 100% veroordeeld of 100% vrijgesproken, 100% zondaar of 100% rechtvaardige…

Het is niet de zonde die ons losmaakt van God, want daar heeft Jezus al voor betaald. Het is de focus op de wet en tradities van mensen, die ons losmaakt van God. Alles waar jij je best voor doet, doe je zelf. Maar jij kunt helemaal niets. Het enige wat je kunt doen is te erkennen en uit te spreken: ik geloof dat Jezus mij vrijgemaakt heeft, mij vergeven heeft en dat is het enige fundament waarop ik sta.

Vrij blijven

In Kolossenzen 2:17 staat dat je je de prijs niet moet laten ontzeggen. Stap daarom niet van je overwinnaarspodium van Jezus Christus af. Laat je niet weer opnieuw regels opleggen, want de regels van de wet waren slechts een schaduw. Ook vandaag zijn er zoveel mensgemaakte regels, over kerst, muziek, vaccinaties, kleding, tattoos, sinterklaas… Maar dat zijn niet de grondbeginselen van de parallelle werelden die God ons heeft gegeven. Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet, dus laat niemand je veroordelen, ook jij zelf niet. Laten we elkaar vrij laten en onze focus op Jezus houden.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd