Gevormd door het kruis of gevormd door de wereld?

“Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” Romeinen 8:29 (HSV)

 

Gevormd door het kruis of gevormd door de wereld

Vanaf het begin van de schepping zijn we bestemd om aan het beeld van Jezus gelijk te zijn. Jezus is Gods eerstgeborene, uit Wie wij opnieuw geboren worden en door Wie wij kunnen leven als een nieuwe schepping. Maar de vraag is: Leven we door het kruis gevormd (aan God gelijk, levend vanuit onze nieuwe mens die rechtvaardig, vergeven en heilig is), of leven we aan de wereld gelijk (vóór het kruis, zonder hoop en in onze oude mens)? Met andere woorden: worden we gevormd door het kruis of worden we gevormd door de wereld? Paulus zegt in Romeinen 12:2: “word niet aan de wereld gelijkvormig”.

 

Gelijk aan de wereld

Wat is aan de wereld gelijkvormig zijn? ‘Wereldgelijkvormig zijn’, betekent dat je leeft in de aardse dimensie en niet in de geestelijke dimensie. Het is een leven waarbij je de mening van anderen laat bepalen wie je bent en je identiteit haalt uit alles wat je wel of niet hebt. Het is een leven waarin negatieve emoties jou overheersen: schuld over wat je verkeerd hebt gedaan, schaamte over keuzes uit het verleden, gevoelens van minderwaardigheid of angst. ‘Wereldgelijkvormig zijn’ is een leven, waarbij de omstandigheden bepalen hoe jij je voelt. Waarbij je je laat leiden door regels van wat wel en niet mag. Maar Jezus zegt heel duidelijk: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” (Mattheüs 6:33, HSV)

 

Wat komt eerst?

‘God-gelijkvormig zijn’ heeft dus alles te maken met: wat komt eerst. Wat nemen we aan als hoogste prioriteit in ons leven en denken? Nemen we de vorm van de wereld als eerste aan, of nemen we Gods vorm als eerste aan? ‘God-gelijkvormig zijn’ is leven áchter het kruis, waar we omhoog geduwd worden door de kracht van Jezus’ opstanding. Het is een leven in de geestelijke dimensie, waar schuld en schaamte vervangen zijn door rechtvaardigheid en vergeving. Waar zorgen en angst plaats hebben gemaakt voor vertrouwen en geloof. Het is een leven van wandelen in de Geest (geestelijke dimensie), waardoor we het ‘vlees’ (aardse dimensie) zeker zullen overwinnen (Galaten 5:17). 

 

Leven in overwinning

In de Geest gaan wandelen is dus gewoon gaan wandelen aan de goede kant van het kruis. Vóór het kruis heerst de zwaartekracht van de zonde. Je blijft hangen in vragen of God je wil vergeven voor alles wat je in het verleden hebt gedaan. Achter het kruis heerst de opwaartse kracht van Jezus. Daar dank je God voor de vergeving, die al jouw zonden van gisteren, vandaag en morgen heeft uitgewist. Wanneer je je laat vormen door het kruis en gaat leven áchter het kruis, zul je de overwinning van Jezus in je leven ervaren.

 

Wil je meer weten over hoe je een leven in overwinning kunt leiden? Check onze gratis Basics-cursus.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd