Geestelijke wapens

We zijn door de profetische woorden van Emma Stark uitgedaagd om op een nieuwe manier samen te werken met de Heilige Geest. Zijn wij bereid om deze nieuwe beweging van de Heilige Geest te huisvesten in ons leven en in onze kerk? Daarvoor is het belangrijk te weten wat onze geestelijke wapens zijn en waarom we die op orde moeten hebben.

Gezond

We leven in een tijd waarin een gezonde levensstijl belangrijk is. We willen sterke, gezonde mensen zijn, die er goed uitzien. We willen niet beperkt worden door onze financiën. En alles draait om onze mindset: met de juiste mindset komt het vanzelf goed. We luisteren podcasts, lezen boeken en zoeken een coach. We zijn zo druk met ons lichaam, onze voeding, onze sport, mindset en business, dat al onze prioriteit uitgaat naar onszelf. En onze geestelijke gezondheid komt er bekaaid (niet vers) vanaf. 

Verkeerde volgorde

Emma noemde dat er een vers offer nodig is, door je gedachten op het altaar te leggen. Satan heeft onze klok en tijden gemanipuleerd, zodat we misleid worden en niet bewegen op de tijd van de Heilige Geest. We hanteren de verkeerde volgorde voor de juiste prioriteiten. En dan komt de rovende geest, waardoor we druk zijn met alles en nog wat, maar niet in tune zijn met de Heilige Geest.

Weapons of God

Er is een vijand die je klein en buiten het bereik van de zegen van God wil houden. Deze vijand is zeer actief en kent je zwakheden. Weerstand bieden in je eigen kracht is niet toereikend. Het vraagt een geestelijke reactie om staande te blijven, waarvoor we geestelijke wapens hebben gekregen. Niet om te vechten, want Jezus heeft de overwinning al behaald. Maar om stand te houden en in lijn te blijven met de Heilige Geest.

Gerelateerde blogs

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

Geestelijke wapens

We leven in een tijd waarin een gezonde levensstijl belangrijk is. We willen sterke, gezonde mensen zijn, die er goed uitzien.

Arjen Paauwe

Er is maar één echte kerk

Soms zie je door de veelheid aan kerken door de bomen het bos niet meer. Maar het bos wordt gevormd door een eenheid van verschillende bomen.

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Blijf op de hoogte


    Waar
    Levens
    Worden
    Vernieuwd