Arjen Paauwe

Arjen aan het woord

Geestelijke wapens

We leven in een tijd waarin een gezonde levensstijl belangrijk is. We willen sterke, gezonde mensen zijn, die er goed uitzien.

Arjen Paauwe

Gods prioriteit

Wij leven in het Koninkrijk van God: het koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

Arjen Paauwe

Blijf op de hoogte


    Waar
    Levens
    Worden
    Vernieuwd