Heiden of priester

“…dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” Efeze 4:22 (HSV)

 

Een heiden vóór het kruis, een priester dóór het kruis

Vóór het kruis zijn wij als een rups, onderhevig aan de zwaartekracht van de zonde. We worden beperkt door het denken en leven van de oude mens. Maar dóór het kruis zijn wij een veelkleurige vrije vlinder, omdat we vrijgemaakt zijn van de kracht van de zonde. Dan kunnen we gaan vliegen in vrijheid en veelkleurigheid overeenkomstig de echte, nieuwe jij.

Opstaan als de echte, nieuwe jij doe je door je te laten doordringen van de identiteit, waarmee God de Vader je gemaakt heeft. Het is afleggen en aantrekken. Het oude leven en denken afleggen en het nieuwe denken en leven als een jas aantrekken.

 

Je bent een priester

Vóór het kruis leef je zonder een hoger doel of bestemming. Ten diepste leef je voor jezelf. Door het kruis gaan betekent dat je gehoor geeft aan de roeping van God en gaat leven als de nieuwe jij. Wat is die roeping? Wie ben jij echt? Wie is die nieuwe jij? De nieuwe jij is een koning en een priester. Je bent geroepen om samen met Jezus, de Hogepriester, een koninklijke priester te zijn. Je hoeft het niet te worden, je bent het al!

Je gevoel vertelt je misschien: “ik ben een zondaar”,  “ik kom maar niet van deze zonde af”, “God is tegen mij”, “mijn oude mens is sterker dan de nieuwe mens”. Maar hoe je je voelt, is niet wie je bent.  Jij bent een rechtvaardige, jij bent een heilige, jij bent een nieuwe mens, jij bent een koninklijke priester! Je was een heiden vóór het kruis, maar nu een priester dóór het kruis!

 

Hoe ga je leven als een koninklijke priester?

“Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.”
1 Petrus 2:5 (HSV)

Jij bent als priester geroepen en gemaakt om geestelijke offers te brengen. Hoe kun je, als priester in het nieuwe verbond, geestelijke offers brengen?

  • Door je eigen denken en voelen op te offeren en Gods Woord de hoogste plaats te geven;
  • Door financiële offers van dankbaarheid;
  • Door een seksueel rein leven te leiden;
  • Door je te laten dopen door onderdompeling;
  • Door een positief getuigenis te geven naar anderen over God;
  • Door andere mensen te helpen. 

Sta op als priester in je roeping!

 

Wil je meer weten over hoe je kunt leven als koninklijke priester, check dan onze gratis Basics-cursus.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd