Bij het kruis of door het kruis?

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.”
2 Korinthe 5:17-19 (HSV)

“Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.”
Romeinen 6:3-4 (HSV)

 

Het jaar 2020 begon met krachtige woorden dat het een jaar van Increase zou zijn. Een jaar van een Shift (verschuiving), van Reset, Restoration (herstel) en Restitution (teruggave). Een reset is soms nodig ter voorbereiding op iets nieuws: een nieuwe jij, een nieuwe kerk, een nieuwe maatschappij. Romeinen 8:19 beschrijft hoe het hele universum op zijn tenen staat, vol verlangen naar de onthulling van Gods glorieuze zonen en dochters! (The Passion Translation, vertaald) Zonen en dochters van God: dat zijn geestelijk volwassen mensen, die God vertegenwoordigen en namens Hem kunnen spreken. Niet vanuit een staat van overleven ‘totdat straks alles nieuw wordt’, maar vanuit een staat van kracht, hier en nu. Hoe leven we vanuit die staat van kracht? Daarvoor moeten we dóór het kruis.

 

Relatie met God als Vader

Vroeger had God Zijn verbond alleen met Israël, gebaseerd op de wet, met Mozes als middelaar. De wet was gericht op zonde en op veroordeling en de macht van de dood zag je overal in terug. Maar God had een plan. Hij bracht door Zijn Zoon Jezus Christus een heel nieuw verbond. Niet alleen met Israël, maar met alle mensen. Een verbond wat gericht is op één ding: relatie met de Vader, door het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God. Jezus rekende af met de macht van de dood, door als mens te sterven aan het kruis en daarna op te staan uit de dood. Daarmee maakte Hij de weg vrij voor jou en voor mij om vrijmoedig bij de Vader te komen. Zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling.

 

Een nieuw mens

Dankzij Jezus hoeven we niet langer te vragen: ‘Heer, wilt U mij vergeven, wilt U met ons meegaan, wilt U ons zegenen?’ Wanneer je gelooft in Jezus, dan bén je in Hem. Dat betekent dat je niet hoeft te stoppen bij het kruis met je zorgen, angst, schaamte of meningen van andere mensen. Nee, ga dóór het kruis. Hoe? Door alles los te laten en jezelf over te geven aan Jezus. Hij is de nauwe Poort, de Deur en de enige Weg naar een nieuwe, geestelijke dimensie. Dank God dat jij in Jezus bent en dat Hij jou ziet in Jezus: als onberispelijk en volledig rechtvaardig. Dank Hem dat Hij je heeft bekleed met het kleed van gerechtigheid (Jesaja 61:10) en dat Hij je een ring van autoriteit heeft gegeven. Voorbij het kruis is een compleet andere dimensie, waar geen veroordeling is, maar een sfeer van blijdschap, feest en overvloed. Laten we daarom opstaan als nieuwe mensen, als een nieuwe kerk, als een nieuwe maatschappij. Vanuit een staat van kracht in Jezus Christus, want er is een wereld die daarop wacht!

 

Wil je ontdekken hoe jij in deze vrijheid kunt leven, check dan onze gratis Basics-cursus.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd