Je tweede leven in de parallelle wereld

De parallelle wereld

We leven in een fysieke, zichtbare wereld, die voortkomt uit een geestelijke, onzichtbare wereld. Zo hebben we ook twee levens in ons lichaam: één waar we leefden onder de macht van zonde en dood en één waar we, door de doop, zijn opgestaan uit de dood als een nieuwe schepping. Daarmee begint je tweede leven in de parallelle wereld. 

In 2 Korinthe 5 legt Paulus uit wat het betekent als je in Jezus Christus gelooft:

 • God heeft ons klaargemaakt voor een glorieuze toekomst (vers 5), dus we hoeven nergens bang voor te zijn. Wij hebben het teken van God en wij zijn al klaargemaakt.
 • “Wij hebben dus altijd goede moed” (vers 6, HSV). Dus niet alleen op zondag in de kerk, maar ook door de week als dingen anders lopen dan we willen of als we onrust om ons heen zien. Wij wandelen door het geloof in de woorden van God.
 • Je fysieke lichaam is niet je thuis. Paulus noemt ons lichaam een tent (vers 1-4). Je bent thuis als je bij de Vader bent en dit lichaam verlaten hebt. God heeft een nieuw huis, een nieuw lichaam, voorbereid, waar we eeuwig in wonen. Daarom hoeven we niet bang te zijn voor de dood, want dan komen we thuis. 
 • Wij ontvangen “vergelding” voor wat wij door dit lichaam doen (vers 10). Hier wordt geen straf bedoeld, maar het refereert aan een platform in een arena, waar degene zit, die de sporter beoordeelt op prestaties om hem/haar op het sportveld te eren en de prijs uit te reiken. 
 • Wij kennen niemand meer ‘naar het vlees’, maar IN Christus, want alles is compleet nieuw geworden. Met onze nieuwe, geestelijke ogen zien we ieder mens (zowel onszelf, mede-gelovigen als niet-gelovigen) IN Hem, voor wie Hij is gekomen om te redden, niet om te veroordelen.

Geen veroordeling

In 2 Korinthe 6:1 roept Paulus ons op dat we deze genade “niet tevergeefs” ontvangen hebben, maar dat we het gebruiken om verschil te maken met ons tweede leven, zowel in de fysieke, als in de parallelle wereld. Daarom zijn wij op een missie met ons woord voor de wereld dat God de wereld de zonde niet toerekent. Dat is het evangelie. Dat woord van verzoening heeft Hij in ons gelegd (2 Korinthe 5: 19). Als kerk zijn we er daarom niet om te veroordelen, maar om te zeggen: God rekent de zonde van de wereld niet toe, dus laat je met God verzoenen.

Gerelateerde blogs

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

Geestelijke wapens

We leven in een tijd waarin een gezonde levensstijl belangrijk is. We willen sterke, gezonde mensen zijn, die er goed uitzien.

Arjen Paauwe

Er is maar één echte kerk

Soms zie je door de veelheid aan kerken door de bomen het bos niet meer. Maar het bos wordt gevormd door een eenheid van verschillende bomen.

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Blijf op de hoogte


  Waar
  Levens
  Worden
  Vernieuwd