Houd je roeping voor ogen

Houd altijd je roeping voor ogen. God heeft je niet geroepen voor de woestijn en niet om slaaf te zijn. God heeft een land beloofd vol overvloed en goede gaven. Maar er is geen beloofd land zonder gevecht.

 

Shift in geloof

We leven in een bijzondere tijd. Alles wordt geschud. Daarbij kun je gemakkelijk ontworteld raken, maar het is ook een kans om te shiften (verschuiven), door juist steviger in de grond te gaan staan en elk dood hout te laten wegwaaien. Deze tijd vraagt een shift in geloof: van een Mozes-type geloof naar een Jozua-type geloof. Wat houdt dit in?

 

Mozes-type geloof

In het Oude Testament lezen we hoe Mozes het volk uit Egypte leidde door de woestijn op weg naar het beloofde land. Mozes is het beeld van de wet. Hoewel het volk bevrijd was van hun slavernij in Egypte, bleef men een slavenmentaliteit houden. Het volk geloofde ten diepste niet in de goedheid van God, maar in een straffende God, van wie ze van alles móesten. Zodra ze bij het beloofde land kwamen om die te verkennen, werd de haalbaarheid van Gods beloften in twijfel getrokken en overheerste hun ‘sprinkhanenidentiteit’ (Numeri 13). Uit frustratie richting het volk heeft Mozes zijn staf, zijn autoriteit, soms anders gebruikt dan God hem had gevraagd, waardoor hij de belofte van het beloofde land niet in vervulling zag gaan.

 

Jozua-type geloof

Mozes’ opvolger Jozua is het beeld van Jezus. Hij leidde vanuit een staat van kracht, van moed en rust, zelfs temidden van storm en tegenstand. Na zoveel jaren in de woestijn was hij nog steeds even fit, moedig en vol geloof. Onder zijn leiding ontstond bij het volk een vrijwillige gehoorzaamheid. Jozua zocht steeds de aanwezigheid van God en gelóófde Gods beloften. Hij verdreef volken uit het beloofde land, die symbool staan voor machten van de duisternis, die altijd zullen proberen het terrein te bezetten wat God aan jou heeft beloofd.

 

Standhouden

In Filippenzen 3:14 roept Paulus ons op om te vergeten wat achter ons is (tijdperk van het Mozes-type geloof) en ons uit te strekken naar de roeping van Jezus (het Jozua-type geloof) om zo te kunnen standhouden. Laat je daarbij niet intimideren. De werkelijke strijd vindt plaats in de geestelijke dimensie, in de onzichtbare wereld. En een strijd in de geestelijke dimensie vraagt om een geestelijke wapenrusting. In Efeze 6:14-18 (HSV) lezen we hoe die eruit ziet:

  • “uw middel omgord met de waarheid” – Jezus is de Waarheid, omgord je met Hem. Wat je ook goed of fout doet, Hij laat je nooit in de steek. 
  • “bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid” – Weet wie je bent in Hem.
  • “de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede” – Weet dat Gods vrede altijd met je is. Hij wil dat het goed met je gaat.
  • “neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen” – Spreek je geloof uit als Jozua en vertrouw op Gods beloften.
  • “neem de helm van de zaligheid” – Wees blij en dankbaar; daarin ligt jouw kracht! (Nehemia 8:11b)
  • “neem het zwaard van de Geest” – Gods Woord en worship zijn effectieve wapens in de geestelijke dimensie.
  • Bidt daarnaast “bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking…in de Geest” en wees daarin “waakzaam…met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” – Gebruik elke gelegenheid om te bidden in de Geest.

Deze wapenrusting is er om stand te houden, dus houd je roeping voor ogen en God zal het goede werk afmaken wat Hij is begonnen.

Gerelateerde blogs

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe

De Cappuccino Christen

Een goede cappuccino krijg je door een combinatie van goede bonen, de juiste machine en iemand die weet hoe hij goede koffie kan maken. 

Peter Paauwe

Wat trek je aan vandaag?

Wat trek je aan vandaag? Lees in deze blog waarom het belangrijk is dat je je bekleedt met Jezus Christus.

Aarde, wind en vuur

Aarde, wind en vuur: drie goddelijke, bijbelse elementen die we nodig hebben voor ons leven met God. 

Ilona Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd