Gods doel en jouw droom

Hoe weet je wat Gods doel is voor je leven en hoe verhoudt zich dat tot jouw droom? Veel mensen hebben een beeld bij ‘Gods doel’ alsof dat altijd iets te maken heeft met zending, evangelisatie of een ander nobel-klinkend doel. Maar wat als je ervan droomt om veel geld te verdienen, loodgieter te worden of in de entertainmentwereld te werken? Dan is het belangrijk te weten dat het niet gaat om Gods doel óf jouw droom, maar om Gods doel én jouw droom! Die gaan hand in hand! Maar hoe?

 

Authentiek

De basis daarvoor ligt in het authentiek zijn: stop met doen en begin met zijn. Wie ben jij echt? Je leuke kanten, je imperfecties… Wanneer jij vrede hebt met wie je bent, ontdek je hoe jij in je element komt en hoe je aan je doel kunt beantwoorden. En iets wat aan zijn doel beantwoordt, straalt heerlijkheid uit. In de bijbel lezen we over Mozes, hoe Hij God ontmoette in Zijn glorie, in Zijn element: als de IK BEN DIE IK BEN. Als de Persoon die liefde, barmhartigheid, genade, vergeving, trouw is. Na die ontmoeting met God, de authentieke IK BEN, straalde die heerlijkheid automatisch van Mozes af.

 

Jouw waarde

Naast authentiek zijn is het belangrijk om jouw waarde te kennen. Jij bent een wonder, mét een handleiding. Psalm 139:1-18 beschrijft hoe God elk detail van ons kent en toch van ons houdt. Dat laat zien hoe waardevol we voor Hem zijn. Daarom eer je Hem, wanneer je jezelf die waarde ook toekent en dankbaar bent voor wie je bent. Het stelt je in staat om waarde door te geven aan anderen. Je zet anderen in hun kracht door hun waarde te erkennen, te bevestigen en als waardevol te behandelen.

 

Jouw investering

Hoe Gods doel en jouw droom nog meer hand in hand gaan, heeft te maken met jouw investering. Wanneer je je droom in Hem investeert, verheerlijkt jouw droom God. Een mooi voorbeeld hiervan is Hanna, die geen kinderen kon krijgen (1 Samuël 1:10-11). Jarenlang stortte ze haar hart uit voor God en in haar verlangen geeft ze haar droom terug aan God. Daarna raakt ze zwanger en Samuël, later één van de bekendste profeten van Israël, wordt geboren. Soms kan het aan de buitenkant lijken dat een succesvol iemand ‘geluk’ heeft gehad. Maar niets is minder waar. Het vraagt moed om op een God-gegeven moment te doen wat nodig is. David en Saul, allebei gezalfd door God, kregen allebei een God-gegeven moment om moed te tonen in de confrontatie met de reus Goliath. Maar waar Saul zich liet intimideren, pakte David het moment. Daarmee werd David degene die de doorbraak bracht, zowel voor zichzelf als voor het hele volk.

Jouw droom gaat in vervulling als je je God-gegeven talent en persoonlijkheid inzet door moed te tonen op een door God-gegeven moment. Daarbij vervul je Gods doel voor jouw leven als je je succes investeert in Gods doel. Zo gaan Gods doel en jouw droom altijd hand in hand.

 

Kijk ook eens de preek van Ilona Paauwe over Jouw verborgen schat.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd