Gestempeld door het kruis of gestempeld door mensen

“Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.”
Johannes 18:37 (HSV)

 

Jouw leven heeft een bestemming. Jij bent bestemd voor grootheid. God heeft jou geroepen om andere mensen aan te raken door wie jij bent. Maar gedurende je leven kun je ook stempels krijgen van anderen over wie je bent of wat je gaat doen. Ben jij gestempeld door het kruis of gestempeld door mensen? Mensen kunnen je uitlachen over iets wat God tot je gesproken heeft. Maar God…! Hij maakt een weg waar geen weg is. De wereld heeft het goede nieuws nodig dat God liefde is, in tegenstelling tot veel ander nieuws wat op ons afkomt. God wil niet dat jij je inhoudt, maar dat je tevoorschijn komt. Dat jij, net zoals een poppetje in een muziekdoosje terugveert zodra je het doosje opendoet, terugveert naar jouw oorspronkelijke vorm.

Kom tevoorschijn

Eén van de stempels die jou zal proberen tegen te houden, is de stempel van afwijzing. Woorden als “chagrijn”, “je bent precies je vader” (of moeder), “dikzak”, zijn woorden die je kunnen raken. Wanneer je die woorden toelaat in je hart en er geloof aan hecht, ontstaat er een breuk in je geest. Dit gebeurde bij de profeet Elia. Hij had zich de stempel eigen gemaakt van Izebel, die zei dat hij de volgende dag vermoord zou worden net als andere profeten. Daarop vluchtte Elia de woestijn in, waar hij bad dat hij mocht sterven. Maar God… op het moment dat Elia schuilde in een grot, zocht God Hem op en zei: “Elia, kom tevoorschijn”. God openbaarde zich in de stilte en Hij liet Elia zien: je bent niet alleen! (1 Koningen 19:1-18)

 

Stempel van afwijzing

Afwijzing is een dief, die probeert jouw identiteit te stelen en de vijand zal het gebruiken om te proberen jou te stoppen en dromen binnenin je te doden. Ook Jezus werd hiermee geconfronteerd. Keer op keer stuitte Hij op onbegrip van mensen en werd Hij bestempeld met woorden als “Kan uit Nazareth iets goeds komen?” (Johannes 1:46-47), “Hij is toch de zoon van de timmerman?” (Mattheüs 13:55). Maar of Jezus nou werd verhoogd of vernederd, Hij dealde met Zijn stempels en wist waarvoor Hij was gekomen (Markus 1:38).

 

Een nieuwe stempel

Ook wij kunnen afrekenen met stempels van afwijzing. Stempels van anderen, maar ook stempels die we onszelf geven, zoals “dat gaat me nooit lukken”. Daarmee zeg je ten diepste tegen God dat Hij niet goed genoeg is en dat Hij je niet kan helpen. Maar God wijst je nooit af en bij Hem zijn alle dingen mogelijk! Het kruis van Jezus heeft immers een nieuwe stempel gebracht: één van overwinning, van kracht en van vrijheid. 

Dus zorg dat je gestempeld wordt door het kruis en niet door mensen. Zoek je redding bij Jezus en verwacht het niet van mensen om iets recht te zetten. God is een God van genezing en herstel. Vergééf mensen en verwacht alles van jouw Redder van kracht. Sta vervolgens op en haal terug wat geroofd is, door uit te spreken wie jij bent en wat jou toekomt in Hem

 

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd