Blijf niet hangen in je vorige seizoen

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”
Romeinen 10:17 (HSV)

De rouwperiode is voorbij

In Ilona’s blog over Ruth lezen we hoe Ruth gevraagd werd om zich te wassen, te zalven en andere kleding aan te doen. Haar rouwperiode was voorbij. Als dat tegen je gezegd wordt, wil dat niet zeggen dat dat ook gelijk anders voelt of dat alles er opeens rooskleurig uitziet. Maar als de rouwperiode voorbij is, betekent dat dat het de tijd is om elke ballast los te laten en je te focussen op wat God in je heeft gelegd. Blijf niet hangen in je vorige seizoen, wat God in het afgelopen seizoen ook heeft gedaan of gesproken. Hij gaat door in een nieuw seizoen.

Dat geldt ook voor ons. Soms wil je liever in het vorige seizoen blijven hangen. Maar als je dingen vernieuwd wilt zien in je leven, is het nodig dat je bewust kiest voor vernieuwing. Hoe doe je dat? 

  1. Laat los wat geen vrucht voortbrengt in je leven
    Dat betekent niet dat je alles opeens moet loslaten, maar laat je leiden door de Heilige Geest. Houd je ogen gericht op Jezus en Zijn liefde voor jou. Hij is vóór jou. Als God je snoeit, is dat niet om iets van je af te nemen, maar juist om je nóg vruchtbaarder te maken.
  2. Vind mensen
    God heeft ons aan elkaar gegeven. Als je dingen alleen doet, is er niemand die je opbeurt, voor je bidt en woorden van hoop en geloof over je spreekt. Verzamel mensen om je heen die je helpen groeien. Niet alleen leeftijdgenoten en ook niet alleen mensen die op hetzelfde niveau zitten als jij, want dan wordt dat je plafond. Zoek ook mensen die verder zijn dan jij, die je oncomfortabele vragen kunnen stellen.
  3. Wees geworteld in het Woord
    “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17, HSV). Het Woord van God is zó krachtig! God spreekt op allerlei manieren: de natuur, het Woord, worship, dromen… Als jij alert blijft op wat God spreekt, stelt dat jou in staat om ook anderen te helpen Gods stem te verstaan en zelfs hun dromen uit te leggen.

Laat je niet afleiden door wat er links of rechts gebeurt, maar houd je focus op Jezus. God ontmoet je waar je nu bent. Een nieuw seizoen begint van binnenuit. 

Geroepen

Wij zijn geroepen. Niet alleen om te genieten van het leven in overvloed wat Jezus voor ons heeft, maar om complete naties te bevrijden van de machten van de duisternis. “Eén man uit u zal er duizend achtervolgen, want het is de HEERE, uw God, Zelf Die voor u strijdt, zoals Hij tot u gesproken heeft” (Jozua 23:10, HSV). Als je je leven laat vernieuwen, breek je door met vernieuwde passie en vernieuwd vuur. Dan ben je een leider, die leven brengt waar dood is. 

Er is een wereld die Jezus nodig heeft. Dus elke keer dat je het nieuws leest, doe dat dan niet met wereldse ogen, maar kijk met geestelijke ogen. De wereld heeft jou nodig, want God heeft het koninkrijk van God in jou gelegd. Als jij opstaat en de verantwoordelijkheid oppakt waar God jou voor geroepen heeft, breng je Zijn licht, Zijn leven en dan verandert ziekte in gezondheid… Niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. (Zacharia 4:6).

 

Wil je de preek hierover luisteren, klik dan hier.

Gerelateerde blogs

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

De kracht van nu

God moedigt ons aan voor een nu-geloof. Dat betekent dus niet bezig zijn met het verleden, niet met de toekomst, maar met dit moment.

Ilona Paauwe

De prioriteit van elke gelovige

Geplant zijn in de kerk (het Huis) zorgt ervoor dat je niet alleen bloeit in het Huis, maar ook op andere gebieden van je leven. 

Peter van Dijk

Blijf niet hangen in je vorige seizoen

Als tegen je gezegd wordt dat je rouwperiode voorbij is, wil dat niet zeggen dat dat gelijk anders voelt of dat alles er opeens rooskleurig uitziet.

Peter van Dijk

Het prijskaartje van jouw droom

Een droom is geweldig. Het geeft energie en een doel. Maar elke persoonlijke droom heeft ook een persoonlijke prijs.

Peter Paauwe

Het seizoen voor jouw droom

Voor alles is een seizoen: een tijd die ergens voor apart is gezet. God, de Schepper van de tijd, staat Zelf buiten de tijd.

Peter Paauwe

Gods doel en jouw droom

Hoe weet je wat Gods doel is voor je leven en hoe verhoudt zich dat tot jouw droom? Veel mensen hebben een beeld bij ‘Gods doel’…

Peter Paauwe

Jouw design bepaalt het doel van je leven

Wij zijn gemaakt om een licht te zijn. Jouw licht trekt mensen aan en laat daar doorheen God de Vader zien.

Peter Paauwe

Het gebed van geloof

Wanneer je Jezus in je leven toelaat, is je leven nooit saai. Bij Hem zijn er geen grenzen in wat er mogelijk is en hoeveel Hij kan en wil geven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd