Bidden in de Geest

“…terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”
Efeze 6:18 (HSV)

 

Geestelijke oorlog

We zijn in een voortdurende geestelijke oorlog, waarin de vijand ons probeert te misleiden. Op meerdere plekken in de bijbel worden we daarom opgeroepen om waakzaam te zijn. Net als in een gewone oorlog is het cruciaal om contact te hebben met je bevelhebber om te weten hoe de actuele situatie is en te weten wat je moet doen. Een krachtige en belangrijke tool die God aan iedere gelovige ter beschikking heeft gesteld, is het bidden in de Geest. Een geheimtaal die alleen door God en onze geest verstaan kan worden en niet door de vijand. Een morsecode waarmee we versleutelde geheimen kunnen ontvangen, die we vervolgens in de natuurlijke wereld met ons verstand kunnen spreken en gebruiken.

“Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen.”
1 Korinthe 14:14-15 (HSV)

 

Geestelijke openbaring

Paulus sprak meer dan wie dan ook in de Geest (1 Kor. 14:18). God openbaarde aan Paulus een diep inzicht in de geheimenissen van het koninkrijk en het evangelie. Paulus ontving die geheimenissen en inzichten niet alleen voor zichzelf, hij gaf ze vervolgens ook door in zijn brieven en onderwijs in de gemeenten. Daarom roept Paulus op om bij elke gelegenheid in de Geest te bidden. Hij is zich als geen ander bewust van de kracht en de openbaring die het bidden in de Geest met zich meebrengt. God wil ook jou gebruiken als een kanaal van openbaring.

 

Kom in beweging

Hoe ontdek je wat die versleutelde geheimen zijn? Vaak werkt het zo dat, als je gaat bidden in de Geest, God je één woord, één beeld of één indruk geeft. Kom daar vervolgens mee in beweging, zonder het complete plaatje altijd te weten. Net als Petrus, die slechts één woord van Jezus kreeg om uit de boot de stappen: ‘Kom’. Hij kreeg geen instructies wáár hij dat precies moest doen en hóe hij het moest doen, maar hij ging letterlijk stappen zetten op dat ene woord. Vandaag zegt Jezus ook tegen jou: ‘Kom’. Sta op en stap uit. Bid in de Geest en wees een kanaal van openbaring.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd