Leiderschap van DoorBrekers

De dagelijkse leiding van DoorBrekers is in handen van Peter en Ilona Paauwe. Zij sturen een breed team van staff, campusleiders en vrijwilligers aan. Samen geven ze invulling aan praktische en geestelijke taken binnen de gemeente. De campusleiders sturen de lokale teams en vrijwilligers aan.

Bestuur en adviesraad

DoorBrekers heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële en materiële zaken van de gemeente. Dit bestuur bestaat uit Peter Paauwe (voorzitter), Wiebbe Bonsink (penningmeester) en Wilco Oskam (secretaris). Het bestuur ontvangt geen honorarium en declareert geen onkosten. Wanneer dat gewenst is, laat het bestuur zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de gemeente. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt de adviesraad mee met het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad bestaat uit pastor Paul de Jong, pastor Jeffrey Rachmat, Scott Wilson en apostel Edgar Holder. Deze ervaren pastors en leiders zijn al langere tijd betrokken bij DoorBrekers. Wanneer dat nodig is, legt het bestuur verantwoording af aan deze adviesraad.

Juridisch gezien is DoorBrekers een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status.

Over Peter en Ilona Paauwe

DoorBrekers is in 2005 gestart door Peter en Ilona Paauwe. Zij zijn de leidende pastors van de gemeente. Het is hun verlangen dat zoveel mogelijk mensen God leren kennen. Ze genieten ervan als ze zien dat levens vernieuwd worden en wanneer mensen een levende relatie met Jezus Christus ontwikkelen. Hun droom is dat Gods gemeente een plek is waar het gonst van de mensen met een passie voor het Koninkrijk van God.