Leiderschap van DoorBrekers

De dagelijkse leiding van DoorBrekers is in handen van Peter en Ilona Paauwe. Zij sturen een breed team van staf, campus leiders en vrijwilligers aan. Samen geven ze invulling aan praktische en geestelijke taken binnen de gemeente. De campus leiders sturen de lokale teams en vrijwilligers aan.

Bestuur en adviesraad

Juridisch gezien is DoorBrekers een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status.

De gemeente heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiƫle en materiƫle zaken van de gemeente. Dit bestuur bestaat uit Peter Paauwe (voorzitter), Wiebbe Bonsink (penningmeester) en Wilco Oskam (secretaris). Het bestuur ontvangt geen honorarium en declareert geen onkosten. Wanneer dat gewenst is laat het bestuur zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de gemeente. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt de adviesraad mee met het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad bestaat uit Scott Wilson, apostel Edgar Holder en pastor Paul de Jong. Deze ervaren pastors zijn al langere tijd betrokken bij DoorBrekers. Wanneer dat nodig is, legt het bestuur verantwoording af aan deze adviesraad.

Over Peter en Ilona Paauwe

DoorBrekers is in 2005 gestart door Peter en Ilona Paauwe. Zij zijn de leidende pastors van de gemeente. Het is hun verlangen dat zoveel mogelijk mensen God leren kennen. Ze genieten ervan als ze zien dat levens vernieuwd worden en wanneer mensen een levende relatie met Jezus Christus ontwikkelen. En ze dromen van een gemeente waarin het gonst van de mensen met een passie voor het Koninkrijk van God.