Geloof óver angst

“Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je ondersteunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.” Jesaja 41:10 (NBV)

Hier laat onze God zien dat we geloof kunnen hebben óver angst als we ons richten op Hem. Hij is een Vader, Die je wil helpen op jouw bestemming te komen. Als je iets meemaakt, een preek hoort of iemand je wil bemoedigen, stel jezelf dan de vraag: “Heer, wat wilt U hier doorheen zeggen?” Net als Samuël in 1 Samuël 3:10: ‘Spreek Heer, want ik luister’. Zet je hart open om niet alleen te horen wat God zegt, maar ook om te gehoorzamen.

Ontvang Zijn liefde

God wil niets liever dan te laten zien Wie Hij is en wat Hij in en door jou heen kan doen. Daarbij kunnen er momenten zijn dat je overvallen wordt door angst: door omstandigheden, door wat anderen over je denken of om iets te doen wat je nog nooit hebt gedaan. Hoe overwin je dan die angst? Niet door te vechten tegen die angst, want alle aandacht die je daarop richt, maakt het alleen maar groter. Nee, vecht voor de liefde! Neem tijd om bij je hemelse Vader te zitten en Zijn liefde te ontvangen. Je zult zien dat veel problemen dan vanzelf op hun plek zullen vallen. Je focus is niet langer op wat jij moet doen, maar op wat Hij al heeft gedaan. Lees Gods Woord en laat Hem tot je spreken. Spreek Zijn Woord, totdat het je eigen woorden worden. En handel naar Zijn Woord, waarmee je wandelt in geloof. En dan zul je zien dat dat geloof jou óver angst heen laat kijken.

Hij geeft doorbraak

In de bijbel lezen we hoe het volk Israël op weg naar het beloofde land voor een probleem kwam te staan. Het Egyptische leger kwam achter hen aan, naast hen waren de bergen en vóór hen de Rode Zee. Menselijkerwijs een onmogelijke situatie. Maar dan spreekt God: “Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn.” (Exodus 14:13-14, HSV)

Gods sleutels voor een doorbraak

 1. Wees niet bang
  Iets wat de vijand méér dan wat dan ook gebruikt om je tegen te houden, is angst. Maar God geeft nooit een geest van angst! Die angst is een rechtstreekse aanval van de vijand om je weg te houden van iets wat hij niet wil dat je hebt. Maar aan de andere kant van die angst ligt de bestemming die God voor je heeft. Het gevoel van angst kan er zijn, maar maak er geen vrienden mee. Ga ermee naar God en spreek Zijn waarheid erover uit. Weet dat je niet vecht voor de overwinning, want die is al behaald. Wij vechten vanuit een plaats van overwinning.
 2. Houd stand
  Standhouden is een actief besluit om niet van je plaats te wijken. Ga daarbij niet af op je eigen inzichten, maar blijf staan in de zekerheid van Gods beloftes.
 3. Wees oplettend en zie
  Schrijf op wat je wilt zien. Zie het voor je als je bidt en bouw zo je geloof en vertrouwen in God.
 4. Wees stil
  Stil zijn in geloof is niet makkelijk. We hebben gemakkelijk ergens een mening over. Maar wees voorzichtig met je woorden (Spreuken 10:19). Zolang we zelf strijden, doen we dat vanuit ongeloof en kan God niet voor ons strijden. Deze strijd win je alleen op je knieën, waarbij je alles aan Hem overgeeft: aan de God van wonderen, die ver boven elke situatie staat. Hij kan en wil je graag laten zien hoe groot, hoe machtig en hoe goed Hij is, ook voor jou.

Wil je de preek hierover ook kijken, klik dan hier.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd