De prioriteit van het Woord

“Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze… want, zie, het koninkrijk van God is binnen in u.”
Lukas 17:20-21 (HSV)

Jezus verkondigde iets revolutionairs toen Hij zei dat het koninkrijk van God binnenin ons is. Hij preekte en demonstreerde het koninkrijk van God, onder andere door gelijkenissen te vertellen. Om alle andere gelijkenissen te begrijpen is die van de zaaier in Markus 4:1-20 een belangrijke sleutel. Daarin vertelt Jezus over het Woord van God als zaad, wat gezaaid wordt in vier soorten grond. Die grond beschrijft het hart van degene die het Woord hoort. Dat kan gaan over mensen, maar ook over fases waar je in je leven kunt zitten. Het laat zien hoe we omgaan met het Woord en hoeveel prioriteit we eraan geven.

 

Soorten grond

  1. langs de weg, waar het zaad gelijk door vogels (de duivel) wordt geroofd, voordat het zaad in de grond kan zakken. Er is geen diepere laag, doordat er geen begrip is of verharding, bijvoorbeeld omdat je meer bezig bent met de Wet, dan met God zelf (religie). Misschien heb je het goede nieuws zo vaak gehoord, dat je het Woord van God niet meer herkent. 
  2. tussen de stenen, waar het Woord geen wortel schiet en verdort. Dit kenmerkt zich doordat het Woord blij wordt ontvangen en snel groeit, maar niet dieper groeit door gebrek aan verdere persoonlijke openbaring. De stenen in deze grond kunnen staan voor bitterheid, onvergevingsgezindheid, boosheid, e.d., die verdere groei tegenhouden. 
  3. tussen de dorens, waar het zaad opkomt, maar wordt verstikt door de dorens. Je hebt het Woord gehoord, maar gaandeweg ben je onafhankelijker van God geworden. Je hebt je laten afleiden door dingen van deze wereld en vertrouwt (ook) op jezelf. Jezus plus… 
  4. vruchtbare grond, waar het zaad wortelt, vervolgens ontkiemt, groeit en vrucht draagt. Je hoort het Woord, houdt het vast in je hart en blijft volharden, totdat je de vruchten ziet.

Het zaad

Het gezaaide zaad komt op zonder dat je precies weet hoe, maar je gelooft dat het vrucht voortbrengt. Zo weten we ook niet precies hoe Gods Woord werkt, maar het is zeker dat het vrucht voort zal brengen (Jesaja 55:11). Alle waardevolle dingen vragen om een proces: een verloop van kleine veranderingen die komen door het tijd, aandacht, zorg en geduld te geven. Denk aan een huwelijk, een bedrijf of de opvoeding van je kinderen. Dus als je het Woord prioriteit geeft, kan dat niet vruchteloos blijven.

In bovengenoemde gelijkenis is het zaad overal hetzelfde: 100% goed en ‘onvergankelijk’ zaad: levend, eeuwigblijvend, onverwoestbaar zaad dat wijsheid, leven, genade, vrede voortbrengt (1 Petrus 1: 23). Het zaad doet zijn werk wel. Dus hoe bewerk jij je hart voor goede vruchtbare grond? Dat begint bij Efeze 3:17 (HSV): “…opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent…” De basis is en blijft Jezus’ liefde. 

 

Klik hier om de bijbehorende preek te kijken.

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe

Vrij van religie en zonde

Vrij zijn betekent: onafhankelijk van de macht en de wil van een ander, ‘Ik moet niets, ik mag alles’. Dat is precies wat God ons heeft gegeven.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd