05 september 2021

Geroepen om te zijn

Geroepen

“Ga heen in de heel de wereld.” (Markus 16:15) Die opdracht kan overweldigend voelen. Misschien door de manier waarop we kijken naar invloed, of naar een ‘influencer’, waarmee iemand wordt bedoeld die een groot podium heeft op social media. Maar onze invloed wordt niet bepaald door hoe groot ons podium is. We zijn in de eerste plaats geroepen om te zijn.

Een influencer is iemand die waarde toevoegt in het leven van iemand anders.

Als je kijkt naar de influencers in jouw leven, zullen veel mensen hun namen niet kennen: je opa, een leraar, een jeugdleider van vroeger. Onderschat daarom nooit de invloed die jij hebt in iemands leven. 

Jezus als influencer

Johannes 4 beschrijft een bijzondere ontmoeting bij een put tussen Jezus, als Joodse man, en een Samaritaanse vrouw. Als Jezus uit was op het bouwen van een podium, kon Hij beter naar Jeruzalem gaan. Maar Jezus ging via Samaria. Hij is niet onder de indruk van een podium. Hij is onder de indruk van Zijn publiek. Hij ontmoet een Samaritaanse vrouw en laat zien wat het is om een influencer te zijn. Wat kunnen we leren uit deze ontmoeting:

  1. Je bent geroepen om in het moment te zijn, zodat je de waarde van het moment herkent.
    Hoe gemakkelijk is het om druk te zijn met ‘later’, terwijl je later terugkijkt op nu en dan juist mist wat je nu hebt. Jezus wist wat er nodig was om de hele wereld te redden en toch ging Hij zitten. Hij nam tijd voor de Samaritaanse vrouw en had oog voor haar. Oog hebben voor iemand, één woord, kan voor een ander het verschil maken.
  2. Je bent geroepen om vol liefde en genade te zijn, zodat harten opengaan.
    De Samaritaanse vrouw stelde vragen die probeerden Jezus in een discussie te trekken. Maar Jezus gaat niet mee in de discussie en keert het gesprek om. Hij ziet haar waarde. Dát is wat Jezus kenmerkte: juist als niemand de ander ziet, ziet Jezus hem of haar. Dat heeft de wereld nog steeds nodig: een veilige plek waar mensen naar toe kunnen. Dat ben jij. Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar jij gewoon luistert, zonder oordeel. Met deze ontmoeting gebruikt God deze Samaritaanse, een ogenschijnlijk onbelangrijke vrouw, om een heel dorp in beweging te krijgen. Wie je ook bent en hoe je ook over jezelf denkt, als je Jezus Zijn werk laat doen, zul je verbaasd zijn over wat er uit je leven gaat stromen.
  3. Je bent geroepen om te zijn wie je bent, zodat Jezus door je heen kan werken.
    Mattheüs 5:13-16 zegt dat we geroepen zijn om een licht te zijn in deze wereld, voor allen die in je huis zijn, op je werk, op je school… Je bént een licht, gewoon zoals je bent. Je hoeft dus niet eerst alles voor elkaar te hebben. Jouw connectie met Jezus is genoeg. Hij is de Bron van licht. Soms zie je misschien niet dat je invloed hebt en dat je licht verspreidt. In een stad kan elk lichtje onbetekenend lijken… totdat je het perspectief van bovenaf ziet en ziet hoe al die lichtjes bij elkaar komen.

Jij bent als Jezus en je hemelse Vader wil je gebruiken om een influencer te zijn. Jouw leven doet ertoe.

Jordy Kroon
categorie: Identiteit

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je relaties

Of het nou gaat om een liefdesrelatie, vriendschappen, relaties in de kerk of op je werk: relaties werken alleen als het dienende relaties zijn.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd