Onze Vader wil dat iedereen gezond is

“Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”
Lukas 10:9 (NBV)

Onze hemelse Vader wil dat iedereen gezond is en genezing ontvangt. Dat we in ontvangst nemen wat Hij ons al gegeven heeft: volkomen genezing. Zoals aardse vaders willen dat hun kinderen gezond zijn, wil onze hemelse Vader dat wij gezond zijn. Hij is onze Geneesheer. Dat doet hij op verschillende manieren. Focus je niet op hóe God geneest en stel je vertrouwen daar niet op. Het zijn de woorden van God die je genezen. De Vader hééft alles al gedaan, het is aan ons om het te ontvangen, om het vast te pakken. Onderzoek het Woord. Doe dit net zolang, totdat je weet, dat je weet, dat je weet, wat de Waarheid is. De Waarheid maakt vrij – ook van ziekte. 

 

Genezing is een geestelijke strijd

Het vraagt tijd om de Waarheid te laten zakken en geloof te bouwen. Het Woord van God is daarbij de sleutel. Het Woord confronteert soms onze gedachten. Dan is het belangrijk om Gods gedachten te adopteren. Dit is vaak de grootste strijd, want vaak staan Gods woorden lijnrecht tegenover symptomen, opinies en je eigen gevoel. Genezing is een geestelijke strijd. De strijd is niet tegen de ziekte in het lichaam, maar tegen overheden en machten in de geestelijke wereld (Efeze 6:11-18).

 

Onze focus

Als we ziek zijn, is ons lichaam ziek. Maar we zíj́n niet een lichaam – we zijn een geestelijk mens, die volledig gezond is. Dat kan vreemd overkomen als je nog steeds pijn voelt. Dan is het belangrijk te weten hoe dit werkt: het geestelijke komt eerst en de wetten van de geest draaien die van het vlees terug. Als iemand spontaan geneest tijdens een dienst, dan is dat geweldig. Maar in de meeste gevallen is genezing een proces, zonder dat je zelf weet hóe God dat heeft gedaan. Dat is aan Hem. Onze focus is op wat Jezus al heeft gedaan. Wat je ook voelt, of wat mensen om je heen ook tegen je zeggen, blijf kijken naar het kruis. 

Als je ziek bent, is het van belang dat anderen met je meestrijden. Dat kan door samen te stemmen over wat God heeft gezegd over je leven en je te helpen je focus op Jezus te houden. Meeleven is fijn, maar voorkom dat je alleen maar bezig bent te herhalen hoe je je voelt en wat dokters zeggen. Blijf woorden geven aan de focus die jij wilt geven uit het Woord. 

 

Wat te doen bij ziekte?

In de bijbel spreekt Jakobus over de kracht van een gebed van geloof voor een zieke. “Het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten” (Jakobus 5:15, HSV). Het geloof van de bidders is hier dus bepalend voor genezing. Op andere plekken in het Nieuwe Testament lezen we niet dat er voor zieken gebeden werd, maar staat er simpelweg: “genees de zieken”. Dat betekent dat genezing, naast gebed, vooral samenhangt met kinderen van God die in hun autoriteit gaan staan. Als wij onze gedachten in lijn brengen met de Waarheid en daarin uitstappen, geven we de Heilige Geest ruimte om te werken. Richt je focus dan niet op de symptomen of ons gevoel, maar op Jezus. Hij is de Geneesheer.

Net als Jezus willen wij zieke mensen gezond zien. En hoe meer we hierin uitstappen, hoe beter we daarin worden. Want Jezus, onze Geneesheer, is in ons en Hij werkt door ons heen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat iedereen kwalificeert voor genezing. Er is geen boosheid, onvergevingsgezindheid, of wat dan ook, wat Gods genezing kan tegenhouden. Jezus genas allen die tot Hem kwamen en Hij is niet veranderd. Ook hoeven we niet te vrágen om genezing, want we weten al dat Hij wil dat iedereen genezing ontvangt. Dank Hem dat we Zijn genezing al hebben ontvangen. Ongetwijfeld zal de duivel je proberen te intimideren, maar van Jezus leren we dat een enkel Woord van Hem voldoende is om de duivel weg te sturen. Zo houden we onze focus op Jezus.

 

Klik voor de preek hierover op deze link. Check ook de preek Wat als je ziek wordt?

Gerelateerde blogs

God geniet van geloof

God geniet van geloof. Daarom worden we aangemoedigd ons geloof te activeren, wanneer we aangevallen worden door bijvoorbeeld ziekte.

Peter Paauwe

Onze Vader wil dat iedereen gezond is

Onze hemelse Vader wil dat iedereen gezond is en genezing ontvangt. Dat we in ontvangst nemen wat Hij ons al gegeven heeft: volkomen genezing.

Peter Paauwe

Blijf niet hangen in je vorige seizoen

Als tegen je gezegd wordt dat je rouwperiode voorbij is, wil dat niet zeggen dat dat gelijk anders voelt of dat alles er opeens rooskleurig uitziet.

Peter van Dijk

Heiden of priester

Vóór het kruis zijn wij als een rups, onderhevig aan de zwaartekracht van de zonde. We worden beperkt door het denken en leven van de oude mens.

Peter Paauwe

Gestempeld door het kruis of gestempeld door mensen

Jouw leven heeft een bestemming. Jij bent bestemd voor grootheid. God heeft jou geroepen om andere mensen aan te raken door wie jij bent.

Ilona Paauwe

De ander helpen: een staat van doorbreken

In de geschiedenis van Jozua lezen we hoe God hem bevestigt in zijn rol als nieuwe leider van het volk Israël.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd