God geniet van geloof

Ziekte is niet van God

God geniet van geloof. Daarom worden we aangemoedigd ons geloof te activeren wanneer we aangevallen worden door bijvoorbeeld ziekte. Het is niet Gods wil dat iemand ziek is. Jezus heeft al onze ziekten op Zich genomen en door Zijn striemen zijn we genezen (Jesaja 53). Daarom is ziekte een illegale aanval op een kind van God, op het Lichaam van Christus. 

Toen Jezus op aarde was, ging Hij, gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, het land door, terwijl Hij goed deed en allen genas die door de duivel overweldigd waren (Handelingen 10:38). In Efeze 6:12 lezen we dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de “overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (HSV). Daarom is het belangrijk dat we ook met geestelijke ogen kijken naar iemand die ziek is: de vijand is bezig te roven.

 

Sluit aan bij wat God zegt

God de Vader wil dat we gezond zijn, maar dat vraagt ook gebed van onze kant. Bidden is hetzelfde zeggen als wat God zegt. Je hebt van Hem maar één woord nodig, bijvoorbeeld de tekst uit Jesaja 53:5: “Door Zijn striemen ben je genezen”. Dat Woord is een zaad. Houd je vast aan dat Woord en blijf zeggen wat God zegt. Ook als je gevoel, de wetenschap, een arts of je ervaring iets anders zegt. Blijf zeggen wat God de Vader zegt en plaats daar je geloof in. God geniet van dat geloof. Verwacht het daarbij niet van jouw geloof zelf. Onze zekerheid zit niet in ons geloof. Onze zekerheid zit in het Woord van God: dát brengt leven en gezondheid voort. 

Gerelateerde blogs

God geniet van geloof

God geniet van geloof. Daarom worden we aangemoedigd ons geloof te activeren, wanneer we aangevallen worden door bijvoorbeeld ziekte.

Peter Paauwe

Onze Vader wil dat iedereen gezond is

Onze hemelse Vader wil dat iedereen gezond is en genezing ontvangt. Dat we in ontvangst nemen wat Hij ons al gegeven heeft: volkomen genezing.

Peter Paauwe

Blijf niet hangen in je vorige seizoen

Als tegen je gezegd wordt dat je rouwperiode voorbij is, wil dat niet zeggen dat dat gelijk anders voelt of dat alles er opeens rooskleurig uitziet.

Peter van Dijk

Heiden of priester

Vóór het kruis zijn wij als een rups, onderhevig aan de zwaartekracht van de zonde. We worden beperkt door het denken en leven van de oude mens.

Peter Paauwe

Gestempeld door het kruis of gestempeld door mensen

Jouw leven heeft een bestemming. Jij bent bestemd voor grootheid. God heeft jou geroepen om andere mensen aan te raken door wie jij bent.

Ilona Paauwe

De ander helpen: een staat van doorbreken

In de geschiedenis van Jozua lezen we hoe God hem bevestigt in zijn rol als nieuwe leider van het volk Israël.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd