Leven met de Heilige Geest

Leven met de Heilige Geest

In de bijbel lezen we hoe Paulus in Efeze discipelen tegenkwam, die niet wisten wat het was om te leven met de Heilige Geest. In Handelingen 19:2 lezen we “hij zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is” (HSV). Zij kenden de Heilige Geest niet. En onbekend maakt onbemind. Ook vandaag kennen veel christenen de Heilige Geest niet. Of er is een verkeerd beeld ontstaan, bijvoorbeeld dat de Heilige Geest je rare dingen laat doen of pas kan bewegen als er iets onverwachts gebeurt. Maar het eerste wat de Heilige Geest bij de schepping doet, is orde scheppen in chaos.

Een relatie met de Heilige Geest

Paulus ziet de Heilige Geest niet als een accessoire voor kracht in moeilijke tijden. De Heilige Geest is een must voor iedere christen om het plan van God de Vader te vervullen dat Hij voor je heeft. Als je geen hulp nodig hebt van de Heilige Geest in dat wat je doet, leef je geen leven in geloof, waarin je uitstapt om dingen te doen die je nooit eerder hebt gedaan.

De Heilige Geest is je Advocaat, je Raadgever, je Hulp, je Levensadem, zonder Wie je niet kunt leven. De Heilige Geest is een Persoon, net zoals Jezus en de Vader een Persoon zijn. Hij is meer dan een kracht. Met een kracht kun je geen relatie hebben, met een Persoon wel. De Heilige Geest is God. God is: Vader, Zoon en Heilige Geest, ieder met een eigen rol. Door de Heilige Geest kunnen wij gemeenschap en intimiteit met God hebben. 

Wat doet de Heilige Geest?

De Heilige Geest laat ons Jezus zien en bevestigt de liefde van de Vader. Ook helpt de Heilige Geest ons om in vrijheid te gaan leven en Hij komt met kracht over ons. Hij is Degene die Gods gedachten bij ons te binnen brengt (Johannes 16:13). De Heilige Geest blaast leven in jou. Zoals een ballon pas tot zijn recht komt als je er lucht in blaast, komt jouw leven pas tot zijn doel als God Zijn leven in je begint te blazen. Je zult merken hoe alles tot leven komt: de bijbel, je gebed, je creativiteit, je dagelijkse leven. De Heilige Geest connect de bovennatuurlijke wereld met onze wereld en dan gaan we doorbraken zien. 

Op het moment dat jij je droog voelt, alsof je aan het peddelen bent, is het tijd om de zeilen te hijsen en te vragen of Hij het (weer) doet. Tijd om je open te stellen voor Zijn overvloedige leven van vrede, blijdschap, liefde en rust.

 

Wil je meer weten over de Heilige Geest? Kijk dan ook de prekenserie Wie is de Heilige Geest?

Gerelateerde blogs

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Leven met de Heilige Geest

Weet jij wat het betekent om te leven met de Heilige Geest? Lees in deze blog hoe je dat kunt doen.

Jordy Kroon

Onze Vader wil dat iedereen gezond is

Onze hemelse Vader wil dat iedereen gezond is en genezing ontvangt. Dat we in ontvangst nemen wat Hij ons al gegeven heeft: volkomen genezing.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd