Leven met de Heilige Geest

Leven met de Heilige Geest

In de bijbel lezen we hoe Paulus in Efeze discipelen tegenkwam, die niet wisten wat het was om te leven met de Heilige Geest. In Handelingen 19:2 lezen we “hij zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is” (HSV). Zij kenden de Heilige Geest niet. En onbekend maakt onbemind. Ook vandaag kennen veel christenen de Heilige Geest niet. Of er is een verkeerd beeld ontstaan, bijvoorbeeld dat de Heilige Geest je rare dingen laat doen of pas kan bewegen als er iets onverwachts gebeurt. Maar het eerste wat de Heilige Geest bij de schepping doet, is orde scheppen in chaos.

Een relatie met de Heilige Geest

Paulus ziet de Heilige Geest niet als een accessoire voor kracht in moeilijke tijden. De Heilige Geest is een must voor iedere christen om het plan van God de Vader te vervullen dat Hij voor je heeft. Als je geen hulp nodig hebt van de Heilige Geest in dat wat je doet, leef je geen leven in geloof, waarin je uitstapt om dingen te doen die je nooit eerder hebt gedaan.

De Heilige Geest is je Advocaat, je Raadgever, je Hulp, je Levensadem, zonder Wie je niet kunt leven. De Heilige Geest is een Persoon, net zoals Jezus en de Vader een Persoon zijn. Hij is meer dan een kracht. Met een kracht kun je geen relatie hebben, met een Persoon wel. De Heilige Geest is God. God is: Vader, Zoon en Heilige Geest, ieder met een eigen rol. Door de Heilige Geest kunnen wij gemeenschap en intimiteit met God hebben. 

Wat doet de Heilige Geest?

De Heilige Geest laat ons Jezus zien en bevestigt de liefde van de Vader. Ook helpt de Heilige Geest ons om in vrijheid te gaan leven en Hij komt met kracht over ons. Hij is Degene die Gods gedachten bij ons te binnen brengt (Johannes 16:13). De Heilige Geest blaast leven in jou. Zoals een ballon pas tot zijn recht komt als je er lucht in blaast, komt jouw leven pas tot zijn doel als God Zijn leven in je begint te blazen. Je zult merken hoe alles tot leven komt: de bijbel, je gebed, je creativiteit, je dagelijkse leven. De Heilige Geest connect de bovennatuurlijke wereld met onze wereld en dan gaan we doorbraken zien. 

Op het moment dat jij je droog voelt, alsof je aan het peddelen bent, is het tijd om de zeilen te hijsen en te vragen of Hij het (weer) doet. Tijd om je open te stellen voor Zijn overvloedige leven van vrede, blijdschap, liefde en rust.

 

Wil je meer weten over de Heilige Geest? Kijk dan ook de prekenserie Wie is de Heilige Geest?

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Onlangs hebben we Pasen gevierd. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je ziel

Op het moment dat je geest vernieuwd wordt, is je ziel niet gelijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat je ziel buigt voor je vernieuwde geest.

Peter Paauwe

Vrede in je geest

Jij en ik maken deel uit van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd