De prioriteit van liefde

“Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.”
Johannes 15:9 (HSV)

Liefde is…

Als je denkt aan het woord ‘liefde’, waar denk je dan aan? Als je het woordenboek moet geloven, is liefde een ‘warme genegenheid’, een ‘oprechte en warme belangstelling’ of een ‘prijs stellen op’. In 1 Korinthe 13 lezen we een beschrijving vanuit een hemels perspectief. Een liefde die bereid is haar leven voor iemand te geven. Iets wat de Vader Zelf heeft laten zien toen Hij Zijn eniggeboren Zoon voor ons gaf, uit liefde, om ons voor eeuwig te verzoenen met Hem. Dan heeft liefde prioriteit.

Liefde ontvangen

Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, kunnen ook wij Hem liefhebben. In Markus 16:15 zegt Jezus: “Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen” (HSV). Als we Gods liefde willen uitdelen, is het essentieel dat we eerst zelf begrijpen hoeveel God van ons houdt. Dat we weten hoe God naar ons kijkt én hoe we naar onszelf kijken. Het is makkelijk om over jezelf een oordeel te hebben en jezelf te vergelijken met anderen. Maar als je met Gods ogen naar jezelf kijkt, is er geen veroordeling. Welke woorden spreekt Hij over je? Als je die woorden tot je neemt, ben je in staat om dat ook door te geven aan anderen. 

Blijf in Jezus, net als een spons die zich steeds weer vult met water. Dan heb je genoeg om uit te delen vanuit jouw ‘overflow’. Knijp jezelf niet eerst volledig leeg. Als je in Hem blijft, heb je genoeg om uit te delen en ben je ook bestand als het vuur aan je schenen komt te liggen. Liefhebben begint bij het kennen van God. Als wij het koninkrijk van God zoeken, stroomt Zijn liefde door ons heen.

Liefde uitdelen

In Mattheüs 25:35-45 legt Jezus uit hoe we Zijn liefde kunnen uitdelen: geef mensen te eten die honger hebben, geef drinken wie dorst heeft, geef kleren aan wie geen kleren heeft, bezoek zieken en gevangenen, ontvang vreemdelingen. Het betekent de nood zien én ernaar handelen.

Liefde uitdelen zonder veroordeling gaat uit van het principe ‘ik ben oké en jij bent oké’. We zijn allemaal schapen van één Herder, waarbij het ene schaap niet beter of meer is dan het andere. Jij niet en ik niet. Liefde hebben onder elkaar vraagt soms training, maar het resultaat zal niet uitblijven (Johannes 17:23). Het zal invloed hebben op onze relaties, in onze woonplaats, in ons land. En mocht je merken dat je spons weer aan de droge kant raakt, dan staat de bak met water altijd naast je klaar.

 

Luister ook de preek over de prioriteit van liefde via deze link.

Gerelateerde blogs

Vrede in je relaties

Of het nou gaat om een liefdesrelatie, vriendschappen, relaties in de kerk of op je werk: relaties werken alleen als het dienende relaties zijn.

Peter Paauwe

De kracht van een moeders geloof

In het geloof van een moeder schuilt enorm veel kracht, die doorgaat in generaties  (2 Timotheüs 1:3-5).

Ilona Paauwe

De prioriteit van elke gelovige

Geplant zijn in de kerk (het Huis) zorgt ervoor dat je niet alleen bloeit in het Huis, maar ook op andere gebieden van je leven. 

Peter van Dijk

Geroepen om te zijn

In de bijbel lezen we de opdracht van Jezus: “ga uit in de hele wereld” (Mattheüs 28:19). Die opdracht kan nogal overweldigend voelen.

Jordy Kroon

De prioriteit van liefde

Als je denkt aan het woord ‘liefde’, waar denk je dan aan? Als je het woordenboek moet geloven, is liefde een ‘warme genegenheid’…

De ander helpen: een staat van doorbreken

In de geschiedenis van Jozua lezen we hoe God hem bevestigt in zijn rol als nieuwe leider van het volk Israël.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd