De kracht van een moeders geloof

In het geloof van een moeder schuilt enorm veel kracht, die doorgaat in generaties  (2 Timotheüs 1:3-5). Een moeder heeft haar kinderen voor een korte tijd bij zich, waarin ze haar geloof kan voorleven. Daarna moet ze haar kinderen loslaten, maar de kracht van haar gebed blijft. Gebed beschermt, vernietigt bolwerken, verandert, bouwt op. De kracht van een moeders geloof blijkt uit woorden, dus jouw woorden zijn krachtig. Wat spreek je uit over je kinderen?

Sarah als voorbeeld

In de bijbel lezen we hoe Sarah, de vrouw van Abraham, ‘moeder van alle gelovigen’ werd. Toen God Abraham vroeg zijn land en familie te verlaten, gaf Hij de belofte dat Hij hem een zoon zou geven, dat uit hem een natie geboren zou worden en dat in hem alle geslachten gezegend zouden worden. Abraham gehoorzaamde God, maar Sarah ook. De vervulling van Gods belofte kwam echter niet vanzelf. Toen Abraham en Sarah oud waren geworden en het erop leek dat het niet meer zou gebeuren, besloten ze God een handje te helpen: een vleselijke reactie om het werk van de Geest te vervullen. Maar vlees en geest gaan nooit samen (Galaten 4:22-23). 

Toch blijft God trouw aan Zijn belofte: Sarah werd moeder van een natie met maar één kind: Izak, wat betekent: ‘hij lacht’. Lachen betekent hier iets anders dan lachen uit ontzag zoals Abraham deed (Genesis 17:17) of lachen uit ongeloof zoals Sarah (Genesis 18:12-15). Hier betekent het: lachen om je vijanden, wetende dat de ander niet zal overwinnen. Degene die in Izaks nageslacht zal komen als Verlosser lacht, omdat Hij de overwinning heeft behaald.

Houd vast aan Gods belofte

Soms kan een probleem groter lijken dan Gods belofte, dan voelt het alsof er niets gebeurt. Laat niet wat er om je heen gebeurt jouw geloof naar beneden halen. Geef niet op als God je iets beloofd heeft en je denkt dat je tijd voorbij is. Als God heeft gesproken in je leven, dan is dat ‘Ja en Amen’. Houd vast aan Zijn belofte en wacht op Gods perfecte timing. Zijn tijdschema is soms verschillend van ons tijdschema, maar bij God is het nooit te laat. Zijn belofte wordt vervuld “op de vastgestelde tijd” (Genesis 18:14). Het gat tussen Zijn belofte en de vervulling ervan in je leven, is de tijd om te groeien. Als ons geloof verdiept en wij Gods kracht zien, ontvangen we onze beloning in Hem: Jezus.

Ga voor meer krachtige voorbeelden van vrouwen in de bijbel naar de Diamonds Podcasts.

Gerelateerde blogs

Vrede in je relaties

Of het nou gaat om een liefdesrelatie, vriendschappen, relaties in de kerk of op je werk: relaties werken alleen als het dienende relaties zijn.

Peter Paauwe

De kracht van een moeders geloof

In het geloof van een moeder schuilt enorm veel kracht, die doorgaat in generaties  (2 Timotheüs 1:3-5).

Ilona Paauwe

De prioriteit van elke gelovige

Geplant zijn in de kerk (het Huis) zorgt ervoor dat je niet alleen bloeit in het Huis, maar ook op andere gebieden van je leven. 

Peter van Dijk

Geroepen om te zijn

In de bijbel lezen we de opdracht van Jezus: “ga uit in de hele wereld” (Mattheüs 28:19). Die opdracht kan nogal overweldigend voelen.

Jordy Kroon

De prioriteit van liefde

Als je denkt aan het woord ‘liefde’, waar denk je dan aan? Als je het woordenboek moet geloven, is liefde een ‘warme genegenheid’…

De ander helpen: een staat van doorbreken

In de geschiedenis van Jozua lezen we hoe God hem bevestigt in zijn rol als nieuwe leider van het volk Israël.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd