Eén moment kan alles veranderen

Aan de hand van het leven van Paulus kun je zien hoe één moment alles kan veranderen. Paulus was door geboorte een Jood, door overtuiging een Farizeeër, inwoner van Rome en door genade christen. Hij ging van religie naar relatie, van wetticisme naar genade, van een vervolger naar een volger van Jezus. Deze verandering van Saulus naar Paulus had niet alleen effect op zijn eigen leven, maar het veranderde de wereld.

Totdat…

Vóór Paulus’ bekering haatte hij de weg van Jezus en ‘brieste’ hij van dreiging en moord tegen Jezus’ volgelingen (Handelingen 9:1). De weg van Jezus ging lijnrecht in tegen de wet waar hij voor stond. Totdat… hij Jezus persoonlijk ontmoette. Dat veranderde alles. God had een ander plan en dat geldt ook voor ons. God wil het plan vervullen waar Hij je voor geroepen heeft. Het maakt niet uit of je tegen Hem bent of niet. Hij ziet de potentie die in je zit en wil je helpen daarin te wandelen.

Saulus dacht dat hij vocht tegen een systeem van geloof, maar de realiteit was dat hij Jezus vervolgde. Jezus is Degene Die zegt: “Je vecht tegen Mij, maar Ik heb méér voor jou. Ik wil dat je vrij bent van die gedachte, van die verslaving. Ik heb een groter plan voor je leven”. Hij ziet potentie in je wanneer je zelf geen potentie ziet. God houdt van je, zelfs als je Hem haat. Hij hield ook van de mensen die de spijkers in Zijn handen sloegen. We hebben allemaal een verleden. Maar we hebben ook allemaal een toekomst.

God sluit door Zijn grote genade nooit iemand buiten. Stop met wegrennen voor God. Als je denkt dat je alles al weet, kan niemand je zeggen dat er méér is. Misschien wil God iets nieuws doen in jouw leven. Als je je leven overgeeft aan Hem, geeft Hij je plannen die jij niet voor mogelijk kunt houden. Hij heeft iets in je gelegd, wat ver uitgaat boven jouw gedachten (Efeze 3:20).

Sta op

Kies ervoor om op te staan. Het is nu de tijd om dóór te gaan, verder dan de basisboodschap. Laat het verleden achter je en ga vooruit naar het leven wat God voor je heeft. Volg de weg van Jezus en laat je dopen. Dat brengt vernieuwing en transformatie in de geestelijke wereld. Het betekent dat je Jezus navolgt in de dood (van je oude leven) en opstanding (in een nieuw leven met Hem).

Paulus ontdekte hoe Jezus in één moment een leven kan veranderen. Dat wil Jezus ook voor jou. Het is jouw besluit om het te ontvangen. Hij accepteert je zoals je bent, maar Hij wil niet dat je blijft zoals je bent: Hij transformeert.

Gerelateerde blogs

Eén moment kan alles veranderen

Aan de hand van het leven van Paulus kun je zien hoe één moment alles kan veranderen.

Ilona Paauwe

Pasen in parallelle werelden

Deze wereld komt voort uit een onzichtbare, parallelle wereld. Maar de werkelijke wereld is de wereld die we niet zien.

Peter Paauwe

Drie persoonlijke prioriteiten

Als wij Jezus erkennen als onze Koning, zijn wij zonen en dochters van de Almachtige. Dat betekent dat we leven in het Koninkrijk van God en heersen als koningen.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd