Drie persoonlijke prioriteiten

“Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het koninkrijk van God is binnen in u.”
Lukas 17:20-21 (HSV)

 

Als wij Jezus erkennen als onze Koning, zijn wij zonen en dochters van de Almachtige. Dat betekent dat we leven in het Koninkrijk van God en heersen als koningen. Goede koningen leven met goede prioriteiten. Goede koningen bouwen, breiden uit, vernieuwen, drukken een stempel in de geschiedenis, laten een erfenis achter en laten zich niet afleiden door de wereld om zich heen. Hoe kun jij zo leven dat je een stempel zet op de eeuwigheid? Daarvoor kijken we naar drie persoonlijke prioriteiten.

 

Vrucht voortbrengen

In Markus 1:14-15 (HSV) legt Jezus uit wat het evangelie inhoudt: “het Koninkrijk van God is nabij gekomen, dus bekeer je en geloof erin”. Het Koninkrijk van God is niet waarneembaar, maar het is binnenin ons (Lukas 17:20-21). Jezus is Overwinnaar. Dat betekent dat als Jezus in jou woont, jij een overwinnaar bent. Dat is de vrucht van God in je leven, die tot uiting komt in liefde. Liefde voor de Vader, voor medegelovigen, voor verloren medemensen, voor heiligheid en voor gerechtigheid. Gods liefde is het kenmerk van een kind van God. God wil dat we van daaruit veel vrucht voortbrengen. Daarom zijn er momenten dat Hij ons snoeit, zodat we nóg meer liefde kunnen laten zien. De Vader snoeit alleen dat wat uit onszelf voortkomt, zodat we maximale vrucht kunnen dragen door Gods Woord.

 

Alles achterlaten

Bekering vraagt een radicale omkering. In Mattheüs 13:44-46 staan twee gelijkenissen hoe iemand alles verkoopt om die ene waardevolle schat te kunnen kopen: Jezus. Niet ‘Jezus plus’. Jezus plus een klein beetje goede werken, een klein beetje zonde, menselijke regels, je eigen gevoel of je eigenwijsheid. Ben je bereid om dit alles achter te laten voor Jezus alleen? Misschien dat dat bij jezelf vragen oproept “maar wat als…”. Met die vragen zeg je ten diepste dat je niet gelooft dat Jezus alleen genoeg is. Maar Jezus in ons is het eeuwige leven. Hij verenigt ons voor eeuwig met God, Hij maakt ons heilig, Hij brengt goede werken door ons voort, Hij bevrijdt ons van de macht van satan, Hij maakt ons een overwinnaar op de wereld en op de zonde. Door Jezus zijn we geen zondaar meer, maar volledig gerechtvaardigd, door Hem zijn we vruchtbaar, erfgenaam en hebben we de eeuwige levensverzekering dat niets ons kan scheiden van Hem. Hij is alles wat we nodig hebben.

 

Jezus volgen in de wedergeboorte

In Mattheüs 19:27-30 en in Johannes 3:5-7 heeft Jezus het over het belang van Hem te volgen in de wedergeboorte. In Markus 16:16 legt Jezus uit wat dit betekent: dat je in Hem gelooft en je laat dopen door onderdompeling. Voor Jezus was de doop geen bijkomstigheid, geen ritueel of symbolische handeling. De doop is een geestelijke daad van geloof. Een bewijs van je geloof in Jezus. Blijf daarom niet in de baarmoeder zitten. Laat de opinie van je ouders, je familie, je partner en je kinderen los en stap in het Koninkrijk van God door Jezus na te volgen in de doop.

 

Wil je de preek hierover terugkijken, klik dan hier.

Gerelateerde blogs

Eén moment kan alles veranderen

Aan de hand van het leven van Paulus kun je zien hoe één moment alles kan veranderen.

Ilona Paauwe

Pasen in parallelle werelden

Deze wereld komt voort uit een onzichtbare, parallelle wereld. Maar de werkelijke wereld is de wereld die we niet zien.

Peter Paauwe

Drie persoonlijke prioriteiten

Als wij Jezus erkennen als onze Koning, zijn wij zonen en dochters van de Almachtige. Dat betekent dat we leven in het Koninkrijk van God en heersen als koningen.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd