ANBI-gegevens

Juridisch gezien is DoorBrekers een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 'christengemeente Doorbrekers' en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:
 

Christengemeente DoorBrekers
RSIN: 817735999

Telefoon: +31 (0)342 435 954
E-mail: info@DoorBrekers.nl

Adres
Thorbeckelaan 123D
3772 ED Barneveld

 

Doelstelling en beleidsplan
Het doel van de gemeente is ten eerste om God de Vader lief te hebben boven alles en alle mensen om ons heen als onszelf. Daarnaast dat het Koninkrijk van God doorbreekt in het leven van elke persoon; het samenbrengen van mensen die God zeven dagen in de week gepassioneerd willen dienen; en ruimte geven aan jong en oud om met groot plezier en in alle vrijheid hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Zie ook hoe deze doelstelling is uitgewerkt in de visie en de waarden van de gemeente. Zie voor een uitgebreidere versie van de doelstelling ook het beleidsplan van DoorBrekers.

Bestuur
Meer informatie over het bestuur en de dagelijkse leiding van DoorBrekers vind je hier.

Jaarverslag en financiën
Jaarverslag 2020 (incl. bestuurs- en activiteitenverslag en prognose 2021)
Jaarverslag 2019 (incl. bestuurs- en activiteitenverslag en prognose 2020)
Jaarverslag 2018 (incl. bestuurs- en activiteitenverslag en prognose 2019)
Jaarverslag 2017 (incl. bestuurs- en activiteitenverslag en prognose 2018)
Jaarverslag 2016 (incl. bestuurs- en activiteitenverslag en prognose 2017)
Jaarverslag 2015 (incl. bestuurs- en activiteitenverslag en prognose 2016)
Jaarverslag 2014